SIM FPT

https://fptshop.com.vn/
https://fptshop.com.vn/
https://fptshop.com.vn/
https://fptshop.com.vn/
https://fptshop.com.vn/
https://fptshop.com.vn/
Sim FPT F69 1T
119.000 ₫
- 2GB tốc độ cao/ngày
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F69
Sim FPT F89 1T eSim
139.000 ₫
- 3GB tốc độ cao/ngày
- Phút gọi nội mạng: 500 phút
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F89
Sim FPT F99 1T eSim
149.000 ₫
- 5GB tốc độ cao/ngày
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F99
Sim FPT F69 3T
257.000 ₫
- 2GB tốc độ cao/ngày
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F69
Sim FPT F89 3T eSim
317.000 ₫
- 3GB tốc độ cao/ngày
- Phút gọi nội mạng: 500 phút
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F89
Sim FPT F99 3T
347.000 ₫
- 5GB tốc độ cao/ngày
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F99
Sim FPT F69 6T
464.000 ₫
- 2GB tốc độ cao/ngày
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F69
Sim FPT F89 6T eSim
584.000 ₫
- 3GB tốc độ cao/ngày
- Phút gọi nội mạng: 500 phút
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F89
Sim FPT F99 6T eSim
644.000 ₫
- 5GB tốc độ cao/ngày
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F99
Sim FPT F69 12T
878.000 ₫
- 2GB tốc độ cao/ngày
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F69
Sim FPT F89 12T
1.118.000 ₫
- 3GB tốc độ cao/ngày
- Phút gọi nội mạng: 500 phút
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F89
Sim FPT F99 12T
1.238.000 ₫
- 5GB tốc độ cao/ngày
Chọn số
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F99
Lướt web siêu nhanh với SIM FPT
Loại sim
Chu kỳ
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng
Sim FPT F69 1T
119.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F69
Sim FPT F69 1T
119.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F69
Sim FPT F69 3T
257.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F69
Sim FPT F69 3T
257.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F69
Sim FPT F69 6T
464.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F69
Sim FPT F69 6T
464.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F69
Sim FPT F69 12T
878.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F69
Sim FPT F69 12T
878.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F69
Sim FPT F79 1T
129.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 79.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F79
Sim FPT F79 1T eSim
129.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 79.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F79
Sim FPT F79 3T eSim
287.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 79.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F79
Sim FPT F79 6T
524.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 79.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F79
Sim FPT F79 12T
998.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 79.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F79
Sim FPT F79 12T eSim
998.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 79.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F79
Sim FPT F89 1T eSim
139.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F89
Sim FPT F89 1T
139.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F89
Sim FPT F89 3T eSim
317.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F89
Sim FPT F89 3T
317.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F89
Sim FPT F89 6T eSim
584.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F89
Sim FPT F89 6T
584.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F89
Sim FPT F89 12T
1.118.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F89
Sim FPT F89 12T eSim
1.118.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 89.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F89
Sim FPT F99 1T eSim
149.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F99
Sim FPT F99 1T
149.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F99
Sim FPT F99 3T
347.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F99
Sim FPT F99 3T eSim
347.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F99
Sim FPT F99 6T eSim
644.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F99
Sim FPT F99 6T
644.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F99
Sim FPT F99 12T
1.238.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F99
Sim FPT F99 12T eSim
1.238.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F99
Sim FPT F99S 1T
149.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F99S
Sim FPT F99S 1T
149.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F99S
Sim FPT F99S 3T
347.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F99S
Sim FPT F99S 3T
347.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F99S
Sim FPT F99S 6T
644.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F99S
Sim FPT F99S 6T
644.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F99S
Sim FPT F99S 12T
1.238.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F99S
Sim FPT F99S 12T
1.238.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F99S
Sim FPT F99T 1T
149.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F99T
Sim FPT F99T 1T
149.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: F99T
Sim FPT F99T 3T
347.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F99T
Sim FPT F99T 3T
347.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 3 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 3F99T
Sim FPT F99T 6T
644.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F99T
Sim FPT F99T 6T
644.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 7 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 6F99T
Sim FPT F99T 12T
1.238.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F99T
Sim FPT F99T 12T
1.238.000 ₫
(Giá sim + cước chu kỳ đầu)
Xem chi tiết
https://fptshop.com.vn/
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • 14 Chu kỳ đầu không cần nạp tiền Phí gia hạn 99.000đ/ 30 ngày
 • Tên gói cước: 12F99T

Câu hỏi thường gặp

Mạng di động FPT đã có dịch vụ gọi/nhắn tin Quốc tế chưa?

Hiện tại mạng di động FPT đã cung cấp các dịch vụ Quốc tế bao gồm: Nghe/gọi/ nhắn tin Quốc tế. Bạn hãy đọc hướng dẫn dưới đây để có thể sử dụng dịch vụ 

1. Dịch vụ thoại quốc tế: (sử dụng Thuê bao mạng FPT gọi tới số thuê bao nước ngoài)

·         Cách 1: Gọi trực tiếp IDD  (Cú pháp: 00 + Mã-nước + Mã vùng + SĐT gọi)

·          Cách 2: Gọi VOIP 131 (Cú pháp: 131 + 00 + Mã-nước + Mã vùng + SĐT gọi)

Cước gọi: Xem  Giá cước gọi Quốc tế mạng FPT

2. Dịch vụ nhắn tin SMS quốc tế: (sử dụng Thuê bao mạng FPT nhắn SMS tới số thuê bao nước ngoài)

Cách nhắn tin: 00 + Mã nước + Mã vùng + Số điện thoại muốn nhắn (Giá tin nhắn thông thường: 2.500đ/SMS)

Mạng di động FPT đã có dịch vụ dịch vụ Chuyển vùng quốc tế (thuê bao giữ liên lạc khi ra nước ngoài bằng chính số điện thoại đang sử dụng của mình) chưa?

Hiện tại mạng di động FPT đã có dịch vụ Chuyển vùng quốc tế (Roaming) với các gói cước ưu đãi

-  Đăng ký dịch vụ:

·         CVQT Thoại, SMS:  DK CVQT gửi 999 hoặc bấm *093*1*1#OK

·         CVQT Thoại, SMS&Data: DK CVQT ALL gửi 999 hoặc bấm *093*2*1#OK

 Hủy dịch vụ:

·         Hủy CVQT Data:  HUY CVQT DATA gửi 999

·         Hủy CVQT Thoại, SMS, Data: HUY CVQT ALL gửi 999 hoặc bấm *093*2*2#OK

Sử dụng: Bật chế độ DATA Roaming ON trên điện thoại:

 •  Đối với Hệ điều hành IOS: Settings >> Cellular Data Option >> Roaming ON >> DATA ROAMING ON
 • Đối với Hệ điều hành Android: Settings -> Connections -> Mobile Networks -> Access Point Names >> Roaming ON >> DATA ROAMING ON

 Các gói cước Chuyển vùng quốc tế: FR250, FR350, FR500

Ứng dụng dành cho khách hàng để quản lý thuê bao FPT?

1. Khách hàng có thể tải ứng dụng “FPTShop – Mạng di động FPT” trên kho ứng dụng:

- Appstore (iOS): ‎FPT Shop on the App Store (apple.com)

- Google Play (Android): FPT Shop - Ứng dụng trên Google Play

2. Với ứng dụng FPTShop, Khách hàng có thể:

- Quản lý tài khoản và gói cước.

- Quản lý tiêu dùng.

- Thanh toán, nạp thẻ thuê bao.

- Tin tức khuyến mại.

Cách thức nạp tiền cho thuê bao FPT?

Bạn có thể nạp tiền cho thuê bao FPT qua những cách sau:

Cách 1: Sử dụng ứng dụng FPT Shop (tìm và tải trên App Store/Google Play hoặc tải qua Tại đây). 

Cách 2: Truy cập Website Thẻ cào điện thoại FPT Shop Tại đây

Cách 3: Truy cập các ứng dụng Internet Banking/Ví điện tử (VNPAY, ZaloPay, MoMo,...) vào mục Nạp tiền điện thoại.

Cách 4: Tới các cửa hàng FPT Shop để được hỗ trợ nạp thẻ. Quý khách có thể tra cứu địa chỉ cửa hàng Tại đây.

Cài đặt eSIM mạng di động FPT như thế nào?

Hướng dẫn cài đặt eSIM Quý khách có thể xem tại:

- Với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android: Hướng dẫn cách cài đặt eSim trên điện thoại Android đơn giản - Fptshop.com.vn

- Với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS: eSIM iPhone là gì và cách cài đặt eSIM trên iPhone - Fptshop.com.vn

- Lưu ý: Khách hàng khi chuyển đổi/reset thiết bị có thể quét lại mã QR-code eSIM để sử dụng.

Thương hiệu đảm bảo

Thương hiệu đảm bảo

Nhập khẩu, bảo hành chính hãng

Đổi trả dễ dàng

Đổi trả dễ dàng

Theo chính sách đổi trả tại FPT Shop

Sản phẩm chất lượng

Sản phẩm chất lượng

Đảm bảo tương thích và độ bền cao

Giao hàng tận nơi

Giao hàng tận nơi

Tại 63 tỉnh thành