Thanh toán tiền Internet

Bước 1: Chọn nhà cung cấp
Bước 2: Nhập thông tin thanh toán
Thông tin khách hàng
Họ tên NCC trả về
Thông tin KH Tùy thuộc vào NCC trả về thông tin gì
Thông tin thanh toán
Tổng cộng 11.200.571đ 11.223.178đ
Hướng dẫn xem thông tin
  • Mã khách hàng

    Gồm chữ và số. Khách hàng có thể xem Mã khách hàng trên Giấy thông báo cước hoặc Hóa đơn đóng cước hoặc liên hệ tổng đài (028)37.300.222

  • Thông tin thanh toán

    Số tiền thanh toán: Thanh toán đủ số tiền nợ.

    Hóa đơn: FPT Shop không hỗ trợ xuất hóa đơn cho dịch vụ này. Khách hàng có thể tự in hóa đơn điện tử tại đây