Thanh toán tiền điện

Bước 1: Chọn nhà cung cấp
Bước 2: Nhập thông tin thanh toán
Thông tin khách hàng
Họ tên NCC trả về
Thông tin KH Tùy thuộc vào NCC trả về thông tin gì
Thông tin thanh toán
Tiền cước 11.189.862đ
Phí giao dịch ATM 10.709đ Visa/Master 33.316đ
Tổng cộng 11.200.571đ 11.223.178đ
Hướng dẫn xem thông tin
  • Mã khách hàng

    Gồm chữ và số, được bắt đầu bằng PExxxxxx. Khách hàng có thể xem Mã khách hàng trên Giấy thông báo tiền điện hoặc Hóa đơn tiền điện hoặc liên hệ tổng đài Điện lực 1900.545454

  • Thông tin thanh toán

    Số tiền thanh toán: Thanh toán đủ số tiền nợ.

    Hóa đơn: FPT Shop không hỗ trợ xuất hóa đơn cho dịch vụ này. Khách hàng có thể tự in hóa đơn điện tử tại đây