Thanh toán tiền nước

Bước 1: Chọn nhà cung cấp
Bước 2: Nhập thông tin thanh toán
Thông tin khách hàng
Họ tên NCC trả về
Thông tin KH Tùy thuộc vào NCC trả về thông tin gì
Thông tin thanh toán
Tiền cước 11.189.862đ
Phí giao dịch ATM 10.709đ
Tổng cộng 11.200.571đ
Hướng dẫn xem thông tin
  • Mã danh bạ

    Gồm 11 ký tự, bắt đầu bằng số 20. Khách hàng có thể xem Mã danh bạ trên Giấy thông báo tiền nước hoặc Hóa đơn tiền nước hoặc liên hệ Công ty cấp nước: (028)38.777.686

  • Thông tin thanh toán

    Số tiền thanh toán: Thanh toán đủ số tiền nợ.

    Hóa đơn: FPT Shop không hỗ trợ xuất hóa đơn cho dịch vụ này. Nhà cung cấp Nước sẽ tự gửi hóa đơn về địa chỉ nhà của Khách hàng trong kỳ cước tháng sau