Thẻ cào
Thành tiền: 50.000₫
Lưu ý: FPTShop sẽ không hỗ trợ các trường hợp nhập sai số điện thoại nhận thẻ.
Thẻ Game
Thành tiền: 50.000₫
Lưu ý: FPTShop sẽ không hỗ trợ các trường hợp nhập sai số điện thoại nhận thẻ.
Thanh toán hóa đơn
Thông tin khách hàng
Họ tên NCC trả về
Thông tin KH Tùy thuộc vào NCC trả về thông tin gì
Thông tin thanh toán
Tiền cước 11.189.862đ
Phí giao dịch ATM 10.709đ Visa/Master 33.316đ
Tổng cộng 11.200.571đ 11.223.178đ
Đóng tiền trả góp
Thông tin khách hàng
Họ tên NCC trả về
Thông tin KH Tùy thuộc vào NCC trả về thông tin gì
Thông tin thanh toán
Tiền cước 11.189.862đ
Phí giao dịch ATM 10.709đ
Tổng cộng 11.200.571đ