SIM “Data thả ga - Phê pha lướt web”

Triệu Phú Data Mobifone 1T

Xem chi tiết

 • 2.5GB

  Data/ngày

 • Tên gói cước: MFSHOP50
 • Phí gói: 50.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160

Triệu Phú Data Mobifone 3T

Xem chi tiết

 • 2.5GB

  Data/ ngày

 • Tên gói cước: 3MFSHOP50
 • 3 Tháng đầu: MIỄN PHÍ, Phí gói: 150.000đ/3 tháng
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160

Triệu Phú Data Mobifone 6T

Xem chi tiết

 • 2.5GB

  Data/ ngày

 • Tên gói cước: 6MFSHOP50
 • 6 Tháng đầu: MIỄN PHÍ
 • Phí gói: 300.000đ/6 tháng
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160

Thạch Sanh 1T

Xem chi tiết

 • 5GB

  Data/tháng

 • Tên gói cước: BL5GC
 • Phí gói: 50.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160
 • Chỉ bán ở 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Triệu Phú Data Mobifone 12T

Xem chi tiết

 • 2.5GB

  Data/ ngày

 • Tên gói cước: 12MFSHOP50
 • 12 Tháng đầu: MIỄN PHÍ, Hết 12 tháng dừng khuyến mãi.
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160

Tỷ Phú Data MobiFone 12T

Xem chi tiết

 • 3GB - Không giới hạn dung lượng

  Data/ tháng

 • Tên gói cước: 12MFSHOP456
 • 12 tháng đầu: MIỄN PHÍ, Hết 12 tháng dừng khuyến mãi
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160
 • Chỉ bán tại các tỉnh theo danh sách của nhà mạng Mobifone

Viettel Data Max 1T

Xem chi tiết

 • 5GB - Không giới hạn dung lượng

  Data/ tháng

 • Tên gói cước: UMAX50N
 • Tháng đầu: Miễn phí - Phí gói gia hạn 50.000đ/ tháng
 • Giảm 15% khi nhận sim.
 • Chỉ bán tại các khu vực theo quy định nhà mạng

Viettel Data Max 12T

Xem chi tiết

 • 5GB - Không giới hạn dung lượng

  Data/ tháng

 • Tên gói cước: 12UMAX50N
 • 12 Tháng đầu: Miễn phí. Phí gói gia hạn 600.000đ/ 12 tháng
 • Giảm 50.000đ khi nhận sim.
 • Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.

Thánh Lướt

Xem chi tiết

 • 6GB

  Data/ ngày

 • Free SMS

  Nội mạng

 • Phí gói: 60.000đ/tháng
 • Mua online giảm 15% khi nhận sim tai shop.

SIM “Gọi thả ga- data thoải mái”

Gọi Thả Ga 70

Xem chi tiết

 • 3.5GB

  Data/ Tháng

 • Miễn phí < 10 phút

  Nội mạng

 • 10 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: MQ
 • Phí gói: 70.000đ/tháng. Miễn phí truy cập FPT Play.
 • Giảm ngay 30% khi mua sim.

Gọi Thả Ga 70 1T

Xem chi tiết

 • 3.5GB

  Data/ Tháng

 • Miễn phí < 10 phút

  Nội mạng

 • 10 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: MFSHOP70
 • Phí gói: 70.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160

Gọi Thả Ga 90

Xem chi tiết

 • 5GB

  Data/ Tháng

 • Miễn phí < 10 phút

  Nội mạng

 • 20 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: MQ
 • Phí gói: 90.000đ/tháng.
 • Giảm ngay 30% khi mua sim.

Gọi Thả Ga 90 1T

Xem chi tiết

 • 5GB

  Data/ Tháng

 • Miễn phí < 10 phút

  Nội mạng

 • 20 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: MFSHOP90
 • Phí gói: 90.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160

Gọi Thả Ga 160

Xem chi tiết

 • 2GB

  Data/ ngày

 • Miễn phí < 10 phút

  Nội mạng

 • 100 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: MQ
 • Phí gói: 160.000đ/tháng.
 • Giảm ngay 30% khi mua sim.

Gọi Thả Ga 160 1T

Xem chi tiết

 • 2GB

  Data/ ngày

 • Miễn phí < 10 phút

  Nội mạng

 • 100 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: MFSHOP160
 • Phí gói: 160.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160

Trùm Data 1T

Xem chi tiết

 • 3GB

  Data/ngày

 • Miễn phí 500 phút

  Nội mạng

 • 30 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: CFV119
 • Phí gói: 119.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
 • Mua 1 tặng 1 sim MBF Gọi thả ga 70/90/160
 • Chỉ bán tại Khu vực Hồ Chí Minh

Viettel Alo Max 50 1T

Xem chi tiết

 • 3GB

  Data/ tháng

 • Miễn phí < 10 phút

  Nội mạng - Tối đa 1.000 phút

 • Tên gói cước: V50C
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, Phí gói gia hạn 50.000đ/ 30 ngày
 • Giảm 15% khi mua sim
 • Phạm vi: toàn quốc

Viettel 0Đ

Xem chi tiết

  • Đăng ký các gói V120N, V120Z tùy theo khu vực
  • Tên gói cước: TOM11
  • Giảm 15% khi nhận sim
  • Phạm vi: toàn quốc

  Viettel Alo Max Điện Biên 1T

  Xem chi tiết

  • 4GB - Áp dụng tại Điện Biên

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 30 phút

   Nội mạng

  • 50 phút

   Ngoại mạng

  • Tên gói cước: DB89
  • Phí gói: 89.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
  • Giảm 15% khi mua sim
  • Áp dụng tại Điện Biên: 4GB/ngày
  • Sử dụng ngoài Điện Biên: 2GB/ngày

  Viettel Alo Max Lào Cai 1T

  Xem chi tiết

  • 4GB - Áp dụng tại Lào Cai

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 20 phút

   Nội mạng

  • 30 phút

   Ngoại mạng

  • Tên gói cước: LCI90
  • Phí gói: 90.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
  • Giảm 15% khi nhận sim.
  • Áp dụng tại Lào Cai: 4GB/ngày
  • Sử dụng ngoài Lào Cai: 2GB/ngày

  Viettel Alo Max Cao Bằng 1T

  Xem chi tiết

  • 4GB - Áp dụng tại Cao Bằng

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 20 phút

   Nội mạng

  • 30 phút

   Ngoại mạng

  • Tên gói cước: CBG90
  • Phí gói: 90.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên.
  • Giảm 15% khi nhận sim.
  • Áp dụng tại Cao Bằng: 4GB/ngày
  • Sử dụng ngoài Cao Bằng: 2GB/ngày

  Viettel Alo Max 90 1T

  Xem chi tiết

  • 4GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 20 phút

   Nội mạng

  • 50 phút

   Ngoại mạng

  • Tên gói cước: V120Z
  • Tháng đầu: Miễn phí - Phí gói gia hạn 90.000đ/ tháng
  • Giảm ngay 15% khi mua sim.
  • Chỉ bán tại các khu vực theo quy định nhà mạng Viettel

  Alo Max 120 Viettel 1T

  Xem chi tiết

  • 4GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 20 phút

   Nội mạng

  • 50 phút

   Ngoại mạng

  • Tên gói cước: V120N
  • Tháng đầu: Miễn phí. Tháng 2 - 12: 120.000đ/tháng.
  • Giảm ngay 15% khi mua sim.
  • Chỉ bán tại các khu vực tỉnh theo quy định của nhà mạng Viettel

  Thần Tám 49 Itel

  Xem chi tiết

  • 1GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 10 phút

   Nội mạng

  • Phí gói: 49.000đ/tháng.
  • Giảm 15% khi nhận sim tại shop.

  Thần Tám 49 Itel 1T

  Xem chi tiết

  • 1GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 10 phút

   Nội mạng

  • Tháng đầu: Miễn Phí. Từ tháng thứ 2 : 49.000đ/tháng
  • Giảm 15% khi nhận sim tại shop.

  Thần Tám 79 Itel

  Xem chi tiết

  • 3GB

   Data/ ngày

  • Free < 10 phút

   Nội mạng

  • Phí gói: 79.000đ/tháng.
  • Giảm 15% khi nhận sim tại shop.

  Thần Tám 79 Itel 1T

  Xem chi tiết

  • 3GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 10 phút

   Nội mạng

  • Phí gói: 79.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên
  • Giảm 15% khi nhận sim tại shop.

  Thần Tám 79 Itel - Esim

  Xem chi tiết

  • 3GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 10 phút

   Nội mạng

  • Phí gói: 79.000đ/tháng
  • Giảm 15% khi nhận sim tại shop.

  Thần Tám 79 Itel 1T - Esim

  Xem chi tiết

  • 3GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 10 phút

   Nội mạng

  • Phí gói: 79.000đ/tháng. Miễn phí tháng đầu tiên
  • Giảm 15% khi nhận sim tại shop.

  Thánh Sim Hero

  Xem chi tiết

  • 3GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí Gọi & SMS

   nội mạng

  • Phí gói: 20.000đ/tháng
  • Mua online giảm 15% khi nhận sim tai shop.

  Thánh Tám

  Xem chi tiết

  • 4.5GB

   Data/ ngày

  • Miễn phí < 60 phút

   Nội mạng

  • 55 Phút

   Ngoại mạng

  • Miễn phí tháng đầu. Phí gói: 50.000đ/tháng.
  • Mua online giảm 15% khi nhận sim tai shop.

  MUA MÃ THẺ CÀO

  Bước 1: Chọn nhà mạng

  Bước 2: Chọn mệnh giá thẻ

  Bước 3: Nhập thông tin để nhận mã thẻ

  MUA THẺ GAME

  Bước 1: Chọn nhà phát hành

  Bước 2: Chọn mệnh giá thẻ

  Bước 3: Nhập thông tin để nhận mã thẻ

  Thủ tục đăng ký SIM

  • Theo quy định của nhà mạng, hồ sơ đăng ký gồm:
  • 1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
  • 2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.

  Dịch vụ sim Tại FPT

  VIETTEL: Áp dụng trên toàn quốc.

  - Đổi sim 4G miễn phí.

  - Thay eSIM cho tất cả thuê bao, phí 25.000đ/sim.


  VIETNAMOBILE: Áp dụng trên toàn quốc.

  - Đăng ký thông tin chính chủ sim kích hoạt mới tại FPT Shop.

  - Đổi sim trả trước 3G lên 4G.


  ITELECOM: Áp dụng trên toàn quốc.

  - Đăng ký thông tin chính chủ sim kích hoạt mới tại FPT Shop.

  Tổng đài nhà mạng

  • Tổng đài 24/24:

   1800.8098 - 1800.8168 - 1800.8119 - 1800.8000

  • Đường dây nóng:

   0989.198.198 - 0983.198.198

  • Tổng đài 24/24:

   9090 - 1800.1090 - 9393

  • Đường dây nóng:

   0904.144.144 - 0905.144.144 - 0908.144.144

  • Tổng đài 24/24:

   9191 - 1800.1091 - 9192

  • Đường dây nóng:

   0912.481.111 - 0914.181.111 - 0918.681.111

  • Tổng đài 24/24:

   789 - 123 - 360 - 3636 - 366 - 2121

  • Đường dây nóng:

   0922.789.789 - 0922.123.123 - 0922.360.360

  • Tổng đài 24/24:

   199 - 186 - 123

  • Đường dây nóng:

   0993.196.196

  • Tổng đài 24/24:

   1900 1087

  Tổng đài game

  • GARENA: 1900.1282 - 028.7106.1232
  • FPT GATE: 1900.6611
  • VCOIN: 1900.1530
  • ZINGPAY (VinaGame): 1900.561558
  • MEGACARD: 1900.6470