• Tất cả
Sim FPT
FLEX69 1T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 119.000 đ
 • 4GB Data/ngày
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Mã gói cước: FLEX69
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX 1T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 138.000 đ
 • 5GB Data/ngày
 • 150 phút (dưới 10p/cuộc gọi) Nội mạng FPT, MobiFone
 • 30 phút Ngoại mạng
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 88.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Mã gói cước: FLEX
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX108 1T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 158.000 đ
 • 8GB Data/ngày
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 108.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Mã gói cước: FLEX108
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX69 3T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 257.000 đ
 • 4GB Data/ngày
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Mã gói cước: 3FLEX69
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX 3T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 314.000 đ
 • 5GB Data/ngày
 • 150 phút (dưới 10p/cuộc gọi) Nội mạng FPT, MobiFone
 • 30 phút Ngoại mạng
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 88.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Mã gói cước: 3FLEX
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX108 3T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 374.000 đ
 • 8GB Data/ngày
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 108.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Mã gói cước: 3FLEX108
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX69 6T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 395.000 đ
 • 4GB Data/ngày
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Gía gốc 464.000đ
 • Mã gói cước: 6FLEX69
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX 6T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 490.000 đ
 • 5GB Data/ngày
 • 150 phút (dưới 10p/cuộc gọi) Nội mạng FPT, MobiFone
 • 30 phút Ngoại mạng
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 88.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Giá gốc 578.000đ
 • Mã gói cước: 6FLEX
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX108 6T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 590.000 đ
 • 8GB Data/ngày
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 108.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Giá gốc 698.000đ
 • Mã gói cước: 6FLEX108
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX69 12T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 740.000 đ
 • 4GB Data/ngày
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 69.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Giá gốc 878.000đ
 • Mã gói cước: 12FLEX69
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX 12T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 930.000 đ
 • 5GB Data/ngày
 • 150 phút (dưới 10p/cuộc gọi) Nội mạng FPT, MobiFone
 • 30 phút Ngoại mạng
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 88.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Giá gốc 1.106.000đ
 • Mã gói cước: 12FLEX
 • Có hỗ trợ eSIM
Sim FPT
FLEX108 12T
Giá sim + Cước chu kỳ đầu: 1.130.000 đ
 • 8GB Data/ngày
 • Giá trên chưa bao gồm phí chọn số
 • Phí gia hạn 108.000đ/ 30 ngày
 • Miễn phí truy cập FPTPlay
 • Giá gốc 1.346.000đ
 • Mã gói cước: 12FLEX108
 • Có hỗ trợ eSIM

SIM “Data thả ga - Phê pha lướt web”

Sim MobiFone FSHOP90 1T

Xem chi tiết

 • 30GB

  Data/tháng

 • Miễn phí data

  TikTok, Youtube

 • Miễn phí data TikTok, Youtube
 • Có hỗ trợ eSIM
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2-12: 90.000đ/ tháng
 • Tên gói cước: FSHOP90

Sim MobiFone Chất Chơi 1T

Xem chi tiết

 • 5GB

  Data/ngày

 • Miễn phí data

  TikTok, Youtube

 • Miễn phí data TikTok, Youtube
 • Có hỗ trợ eSIM
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2-12: 129.000đ/ tháng
 • Tên Gói Cước: FSHOP129_FRT

Sim Vinaphone YOLO125V 1T

Xem chi tiết

 • 7GB

  Data/ngày

 • Tên gói cước: YOLO125V
 • Tháng đầu miễn phí, từ tháng 2: 125.000đ

Sim Vinaphone YOLO90 1T

Xem chi tiết

 • 45GB

  Data/tháng

 • Tên gói cước: YOLO90
 • Tháng đầu: miễn phí. Từ tháng thứ 2: 90.000đ/ tháng

Thánh Lướt

Xem chi tiết

 • 6GB

  Data/ngày

 • Free SMS

  Nội mạng

 • Tháng đầu miễn phí
 • Từ tháng thứ 2: gia hạn gói cước 69k/tháng

Sim VNM FPT 12T

Xem chi tiết

 • 10GB

  Data/ngày

 • 360 ngày đầu miễn phí
 • Phí gia hạn: 600.000đ

Sim Viettel SD120 1T

Xem chi tiết

 • 60GB

  Data/tháng

 • Tên gói cước: TOM690_12
 • HTHM: SD120_KC
 • Tháng đầu: Miễn phí, từ tháng thứ 2: 120.000đ/ tháng

Sim Viettel SD135 1T

Xem chi tiết

 • 5GB

  Data/ngày

 • Tên gói cước: TOM690_12
 • HTHM: SD135_KC
 • Tháng đầu: Miễn phí, từ tháng thứ 2: 135.000đ/ tháng

SIM “Gọi thả ga- data thoải mái”

Sim MobiFone FSHOP110 1T

Xem chi tiết

 • 30GB

  Data/tháng

 • Miễn phí

  TikTok, Youtube

 • Miễn phí gọi <10p

  Nội mạng

 • 30 phút

  Ngoại mạng

 • Miễn phí data TikTok, Youtube
 • Có hỗ trợ eSIM
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2-12: 110.000đ/ tháng
 • Tên gói cước: FSHOP110

Sim MobiFone Siêu Đỉnh 1T

Xem chi tiết

 • 6GB

  Data/ngày

 • Miễn phí cuộc gọi <10p

  Nội mạng

 • 100 phút

  Ngoại mạng

 • Có hỗ trợ eSIM
 • Tháng đầu: MIỄN PHÍ, tháng thứ 2-12: 159.000đ/ tháng
 • Tên gói cước: TK159_FRT

Thánh Sim Hero

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ngày

 • Miễn phí gọi

  Nội mạng

 • Tháng đầu miễn phí
 • Từ tháng thứ 2: Khách hàng nạp và sử dụng 40.000đ để duy trì gói cước

Thánh Tám

Xem chi tiết

 • 4.5GB

  Data/ngày

 • Miễn phí < 60 phút

  Nội mạng

 • 55 Phút

  Ngoại mạng

 • Miễn phí tháng đầu
 • Phí gói: 59.000đ/tháng

Sim Vinaphone VD120 1T

Xem chi tiết

 • 45GB

  Data/tháng

 • Miễn phí cuộc gọi <10p

  Nội mạng

 • 50 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: VD120
 • Tháng đầu: miễn phí. Từ tháng thứ 2: 120.000đ

Sim Vinaphone VD150 1T

Xem chi tiết

 • 2GB

  Data/ngày

 • Miễn phí cuộc gọi <10p

  Nội mạng

 • 80 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: VD150
 • Tháng đầu: miễn phí. Từ tháng thứ 2: 150.000đ

Sim Viettel V90B 1T

Xem chi tiết

 • 30GB

  Data/tháng

 • Miễn phí cuộc gọi <10p

  Nội mạng

 • 30 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: TOM690_12
 • HTHM: V90B_KC
 • Tháng đầu: Miễn phí, từ tháng thứ 2: 90.000đ/ tháng

Sim Viettel V160B 1T

Xem chi tiết

 • 4GB

  Data/ngày

 • Miễn phí cuộc gọi <10p

  Nội mạng

 • 100 phút

  Ngoại mạng

 • Tên gói cước: TOM690_12
 • HTHM: V160B_KC
 • Tháng đầu: Miễn phí, từ tháng thứ 2: 160.000đ/ tháng

Thủ tục đăng ký SIM

 • Theo quy định của nhà mạng, hồ sơ đăng ký gồm:
 • 1. Bản gốc CMND hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) của chủ thuê bao.
 • 2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao (nhân viên cửa hàng sẽ hỗ trợ chụp cho khách tại thời điểm giao dịch).

Dịch vụ sim Tại FPT

VIETTEL: Áp dụng trên toàn quốc.

- Đổi sim 4G miễn phí.


VIETNAMOBILE: Áp dụng trên toàn quốc.

- Đăng ký thông tin chính chủ sim kích hoạt mới tại FPT Shop.


Tổng đài nhà mạng

 • Tổng đài 24/24:

  1800.8098 - 1800.8168 - 1800.8119 - 1800.8000

 • Đường dây nóng:

  0989.198.198 - 0983.198.198

 • Các đầu số nhận biết:

  096 - 097 - 098 - 086 - 03

 • Tổng đài 24/24:

  9090 - 1800.1090 - 9393

 • Đường dây nóng:

  0904.144.144 - 0905.144.144 - 0908.144.144

 • Các đầu số nhận biết:

  090 - 093 - 089 - 07

 • Tổng đài 24/24:

  1800.1091

 • Đường dây nóng:

  0912.481.111 - 0914.181.111 - 0918.681.111

 • Các đầu số nhận biết:

  091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

 • Tổng đài 24/24:

  789 - 123

 • Đường dây nóng:

  0922.789.789 - 0922.123.123 - 0922.360.360

 • Các đầu số nhận biết:

  092 - 05

 • Tổng đài 24/24:

  199 - 186 - 123

 • Đường dây nóng:

  0993.196.196

 • Tổng đài 24/24:

  1900.6675

Tổng đài game

 • Tổng đài:

  1900.1282

 • Đường dây nóng:

  028.7106.1232

 • Tổng đài:

  1900.561558

 • Tổng đài:

  1900.6611

 • Tổng đài:

  1900.636452

 • Tổng đài:

  1900.6639

 • Tổng đài:

  1900.1104

 • Tổng đài:

  1900.6855

 • Tổng đài:

  1900.545419

 • Tổng đài:

  1900.545482

 • Đường dây nóng:

  0982.805.870

 • Tổng đài:

  1900.633983

 • Tổng đài:

  1900.1530

 • Tổng đài:

  0934.404.054