THỦ THUẬT - MẸO VẶT

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

Admin Admin vào ngày 07/06/2016 5 Bình luận

Với chỉ vài thao tác là người dùng có thể thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

Với một tài khoản Microsoft bạn có thể sử dụng được các dịch khác nhau như OneDrive, Outlook.com, Windows Store và giờ đây chúng ta còn có thể sử dụng để đăng nhập vào hệ thống Windows 10. Trong trường hợp nào đó, bạn đã nhập sai nhiều lần mật khẩu và bị khoá tài khoản để đăng nhập vào Windows 10 trên thiết bị của mình. Bài dưới đây FptShop sẽ hướng dẫn cách thiết lập lại mật khẩu cho tài khoản của bạn. 

1 - Khi nhập mật khẩu không chính xác, bạn sẽ thấy một thông báo cùng với liên kết để thiết lập lại mật khẩu. Sử dụng một máy tính khác hoặc điện thoại của bạn để truy cập liên kết đó. Truy cập nhanh tại đây (https://account.live.com/password/reset).

2 - Chọn mục “Tôi quên mất mật khẩu của mình”.

3 - Nhấn Tiếp theo

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

 

4 - Nhập thông tin tài khoản Microsoft, đó có thể là địa chỉ email chính hoặc số điện thoại , tiếp theo là nhập mã xác nhận.

5 - Bấm Tiếp theo

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

 

6 - Chọn cách bạn muốn nhận được mã xác nhận: email hoặc tin nhắn qua số điện thoại đã đăng kí

7 - Bấm "Gửi mã"

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

 

8 - Nhập mã bảo vệ bạn nhận được

9 - Bấm "Tiếp theo"

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

 

10 - Nhập mật khẩu mới (nhiều hơn 8 ký tự và có  chữ  viết hoa).

11 - Bấm Tiếp theo

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

 

12- Bạn sẽ nhận được thông báo Mật khẩu đã được thay đổi.

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

 

Cuối cùng là quay về màn hình đăng nhập và đăng nhập với mật khẩu  mới.

Hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu tài khoản để đăng nhập vào Windows 10

 

Hồng Sơn

  • Chia sẻ bài viết