FPT Play - Gói Max 180 ngày

396.000đ
Giảm 50% tối đa 100.000đ qua Kredivo
Giảm 50% tối đa 100.000đ qua Kredivo

FPT Play - Gói VIP 30 ngày

120.000đ
Giảm 50% tối đa 100.000đ qua Kredivo
Giảm 50% tối đa 100.000đ qua Kredivo