Phần mềm

Office 365 Personal (01 năm; 01 tài khoản/5 thiết bị)

1.290.000 ₫

  • Mua Combo Sinh viên Office 365 Personal - Lạc Việt cho Windows PC kèm Laptop chỉ còn 690,000đ
  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Macbook

Office 365 Home (01 năm; 06 tài khoản/30 thiết bị)

1.590.000 ₫

  • Mua Combo Sinh viên Office 365 Home - Lạc Việt cho Windows PC kèm Laptop chỉ còn 990,000đ
  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Macbook Air