Các sản phẩm Sạc dự phòng

Sắp xếp theo:

Sạc dự phòng Icore 5000mAh

250.000

Sạc dự phòng Unik 5000mAh

250.000

Sạc dự phòng Yoobao 6000 mAh

320.000

Sạc dự phòng Veger S6 6000mAh

320.000

Sạc dự phòng Nấm Lùn 8000mAh

350.000

Sạc dự phòng Veger V60 6000mAh (Full moon)

350.000

Sạc dự phòng Maxco 5200mAh (Jewel)

370.000

Khuyến mại:

 • Giảm 30%

Sạc dự phòng Maxco 6000mAh

420.000

Khuyến mại:

 • Giảm 30%

Sạc dự phòng Maxco 7000mAh

500.000

Khuyến mại:

 • Giảm 30%

Sạc dự phòng Unik 10000mAh

500.000

Sạc dự phòng Unik 10000mAh (Quick Charger 3.0)

600.000

Sạc dự phòng Veger V17 Pro 10000mAh (quick charge)

600.000

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Black

650.000

Khuyến mại:

 • Tặng Sạc Dự Phòng Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Black Coal

650.000

Khuyến mại:

 • Tặng Sạc Dự Phòng Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Rose 1

650.000

Khuyến mại:

 • Tặng Sạc Dự Phòng Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Couple sid

650.000

Khuyến mại:

 • Tặng Sạc Dự Phòng Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Spring tree

650.000

Khuyến mại:

 • Tặng Sạc Dự Phòng Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Spring cherry

650.000

Khuyến mại:

 • Tặng Sạc Dự Phòng Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Maxco 8000mAh (Ultra slim)

650.000

Khuyến mại:

 • Giảm 30%

Sạc dự phòng Maxco 8000mAh (Discovery)

650.000

Khuyến mại:

 • Giảm 30%