Các sản phẩm Sạc dự phòng

Sắp xếp theo:

Sạc dự phòng Icore 5000mAh

250.000

Sạc dự phòng Unik 5000mAh

250.000

Sạc dự phòng Veger S6 6000mAh

320.000

Sạc dự phòng Yoobao 6000 mAh

320.000

Sạc dự phòng Nấm Lùn 8000mAh

350.000

Sạc dự phòng Veger V60 6000mAh (Full moon)

350.000

Sạc dự phòng Maxco 5200mAh (Jewel)

370.000

Khuyến mại:

  • Giảm 30%

Sạc dự phòng Maxco 6000mAh

420.000

Khuyến mại:

  • Giảm 30%

Sạc dự phòng Maxco 7000mAh

500.000

Khuyến mại:

  • Giảm 30%

Sạc dự phòng Veger V17 Pro 10000mAh (quick charge)

600.000

Sạc dự phòng Unik 10000mAh

600.000

Sạc dự phòng Unik 10000mAh (Quick Charger 3.0)

600.000

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh (Multicolor)

650.000

Khuyến mại:

  • Tặng Sạc Dự Phòng Maxco 5.200mAh Hoặc Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh (Design)

650.000

Khuyến mại:

  • Tặng Sạc Dự Phòng Maxco 5.200mAh Hoặc Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Maxco 8000mAh (Ultra slim)

650.000

Khuyến mại:

  • Giảm 30%

Sạc dự phòng Maxco 8000mAh (Discovery)

650.000

Khuyến mại:

  • Giảm 30%

Sạc dự phòng Yoobao 10200mAh

690.000

Khuyến mại:

  • Tặng Sạc Dự Phòng Maxco 5.200mAh Hoặc Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Yoobao 10000mAh (Target)

690.000

Khuyến mại:

  • Tặng Sạc Dự Phòng Maxco 5.200mAh Hoặc Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Yoobao 10000 mAh

690.000

Khuyến mại:

  • Tặng Sạc Dự Phòng Maxco 5.200mAh Hoặc Veger 6.000mAh

Sạc dự phòng Romoss Polymos 20000mAh

700.000