Tản nhiệt

Quạt tản nhiệt LED Xigmatek STARZ X20A Arctic ( White ARGB x3)

Quạt tản nhiệt LED Xigmatek STARZ X20A Arctic ( White ARGB x3)

330.000đ
380.000đ
Tản khí 120 x 120 x 25 mm 1500 vòng/phút
Tản nhiệt khí Xigmatek AIR KILLER S

Tản nhiệt nước Xigmatek Aurora 360 ARGB

2.399.000đ
Tản nước 120 x 120 x 25 mm Copper, Aluminum 1500 vòng/phút

Tản nhiệt nước Xigmatek FROZR-O 240 ARGB

2.899.000đ
Tản nước 120 x 120 x 25 mm Copper, Aluminum 1500 vòng/phút
Quạt tản nhiệt LED Xigmatek GALAXY III ESSENTIAL (BX120 ARGB x3)

Quạt tản nhiệt LED Xigmatek GALAXY III ESSENTIAL (BX120 ARGB x3)

499.000đ
599.000đ
Tản khí 120 x 120 x 25 mm 1500 vòng/phút
Quạt tản nhiệt LED Xigmatek GALAXY III ESSENTIAL ARCTIC (BX120 ARGB x3)

Quạt tản nhiệt LED Xigmatek GALAXY III ESSENTIAL ARCTIC (BX120 ARGB x3)

499.000đ
599.000đ
Tản khí 120 x 120 x 25 mm 1500 vòng/phút

Tản nhiệt nước Xigmatek Aurora Arctic 240 ARGB

1.999.000đ
Tản nước 120 x 120 x 25 mm Copper, Aluminum 1500 vòng/phút

Tản nhiệt nước AIO Cooler Master ML240L V2 ARGB

1.990.000đ
Tản nước 277 x 119.6 x 27.2 mm Copper, Aluminum 600 - 1500 vòng/phút

Tản nhiệt khí Coolermaster Hyper 212 Spectrum V3

490.000đ
Tản khí 124 x 73 x 152 mm Lá tản nhiệt nhôm

Tản nhiệt nước ID-COOLING ZOOMFLOW 360-XT ARGB

2.190.000đ
Tản nước Copper, Aluminum 600 - 1500 vòng/phút

Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-214-XT RGB

390.000đ
Tản khí 124 × 72 × 150 mm Ống đồng

Tản nhiệt khí CPU ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED

1.199.000đ
Tản khí Lá tản nhiệt nhôm 400 - 2000 vòng/phút

Tản nhiệt khí CPU ID-COOLING SE-214-XT ARGB

439.000đ
Tản khí Lá tản nhiệt nhôm 1250 vòng/phút

Tản nhiệt nước AIO ID-COOLING ZoomFlow 240-XT SNOW

1.749.000đ
Tản nước Copper, Aluminum 2000 vòng/phút
Tản nhiệt khí cho CPU Deepcool AK620