CPU

CPU Intel Core i5 10400 (LGA 1200/6 Core-12 Thread/2.9 GHz-4.3 GHz/12 MB/65 W)

CPU Intel Core i5 10400 (LGA 1200/6 Core-12 Thread/2.9 GHz-4.3 GHz/12 MB/65 W)

4.190.000đ
4.690.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
CPU Intel Core i3-10100F + Quạt

CPU Intel Core i3-10100F + Quạt

1.990.000đ
2.290.000đ
LGA 1200 4 8 65 W
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
CPU Intel Core i5-11400F + Quạt

CPU Intel Core i5-11400F + Quạt

3.690.000đ
4.190.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Intel Core i3 - 10105

CPU Intel Core i3 - 10105

3.090.000đ
3.490.000đ
LGA 1200 4 8 65 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Pentium Gold G6405 + Quạt

CPU Intel Pentium Gold G6405 + Quạt

1.590.000đ
1.790.000đ
LGA 1200 2 4 58 W W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Intel Core i5-10400F + Quạt

CPU Intel Core i5-10400F + Quạt

3.490.000đ
3.990.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i5 12400F (LGA 1700/6 Core-12 Thread/2.5 GHz-4.4 GHz/18 MB/65 W)

CPU Intel Core i5 12400F (LGA 1700/6 Core-12 Thread/2.5 GHz-4.4 GHz/18 MB/65 W)

4.590.000đ
4.790.000đ
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
CPU AMD Ryzen 5 3600

CPU AMD Ryzen 5 3600

5.290.000đ
5.590.000đ
AMD AM4 6 12 65 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i5 12400 (LGA 1700/6 Core-12 Thread/2.5 GHz-4.4 GHz/18 MB/65 W)

CPU Intel Core i5 12400 (LGA 1700/6 Core-12 Thread/2.5 GHz-4.4 GHz/18 MB/65 W)

5.790.000đ
6.090.000đ
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
CPU Desktop AMD Athlon 3000G

CPU Desktop AMD Athlon 3000G

1.299.000đ
1.399.000đ
AMD AM4 2 4 35 W W
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G

CPU AMD Ryzen 5 Pro 4650G

5.890.000đ
6.590.000đ
AMD AM4 6 12 65 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU AMD Ryzen 5 5600G

CPU AMD Ryzen 5 5600G

6.890.000đ
7.190.000đ
AMD AM4 6 12 65 W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Desktop AMD Ryzen 7 5800X

CPU Desktop AMD Ryzen 7 5800X

11.190.000đ
11.690.000đ
AMD AM4 8 16 105 W W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU AMD Ryzen 3 3300X (AMD AM4/4 Core-8 Thread/3.8 GHz-4.3 GHz/16 MB/65 W)

CPU AMD Ryzen 3 3300X (AMD AM4/4 Core-8 Thread/3.8 GHz-4.3 GHz/16 MB/65 W)

3.190.000đ
3.390.000đ
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Intel Core i5-11400 + Quạt

CPU Intel Core i5-11400 + Quạt

4.590.000đ
5.190.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Intel Core i3-10105F + Quạt

CPU Intel Core i3-10105F + Quạt

2.190.000đ
2.290.000đ
LGA 1200 4 8 65 W
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
CPU Intel Core i3 12100F (LGA 1700/4 Core-8 Thread/3.3 GHz-4.3 GHz/12 MB/58 W)

CPU Intel Core i3 12100F (LGA 1700/4 Core-8 Thread/3.3 GHz-4.3 GHz/12 MB/58 W)

2.890.000đ
3.090.000đ
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay

CPU Desktop AMD Ryzen 5 5600X

8.200.000đ
AMD AM4 6 12 65 W
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
CPU Intel Core i9-12900K

CPU Intel Core i9-12900K

15.590.000đ
16.390.000đ
LGA 1700 16 24 125 W W
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
CPU Intel Core i7-12700KF

CPU Intel Core i7-12700KF

10.490.000đ
10.990.000đ
LGA 1700 12 20 125 W W
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
CPU Intel Core i5-10400F

CPU Intel Core i5-10400F

3.780.000đ
4.199.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i5-11400F

CPU Intel Core i5-11400F

4.770.000đ
5.299.000đ
LGA 1200 6 12 65 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i9-10980XE

CPU Intel Core i9-10980XE

26.091.000đ
28.990.000đ
LGA 2066 18 36 125 W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i9-10940X

CPU Intel Core i9-10940X

21.591.000đ
23.990.000đ
LGA 2066 14 28 125 W W
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO
CPU Intel Core i9-10920X

CPU Intel Core i9-10920X

18.450.000đ
20.500.000đ
LGA 2066 12 24 125 W
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo Ưu đãi đến 1.1 triệu khi mở thẻ TPBANK EVO Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
CPU Intel Celeron G5905 + Quạt

CPU Intel Celeron G5905 + Quạt

1.305.000đ
1.450.000đ
LGA 1200 2 2 58 W
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay Giảm 5% tối đa 200K thanh toán qua Grab Moca Giảm ngay 5% tối đa 1.000.000đ khi thanh toán online qua Kredivo
Giảm 100K thanh toán qua Foxpay
Đăng Nhập Vào Tài Khoản