TIN MỚI

Nhiều tiện ích mở rộng phổ biến bị phát hiện chiếm dữ liệu riêng tư người dùng

Công Huy Công Huy vào ngày 20/07/2019 0 Bình luận

Các tiện ích mở rộng trình duyệt phổ biến đã được tìm thấy đang chiếm đoạt dữ liệu của bạn. Một cuộc điều tra của Washington Post đã phát hiện được một số tiện ích mở rộng đang thu thập và bán dữ liệu của bạn. Dữ liệu bao gồm các trang bạn truy cập và ảnh bạn đã xem.

Danh sách các tiện ích mở rộng bao gồm HoverXoom, speakIt!, SuperZoom, SaveFrom.et Helper, FairShare Unlock và PanelMeasousing. Tất cả các tiện ích mở rộng đều có sẵn trên Google Chrome và một số cũng có sẵn trên Mozilla Firefox. Tổng số người dùng các ứng dụng này lên tới khoảng 4 triệu người.

Các tiện ích này đều có điều khoản giống nhau đề cập rằng họ có thể thu thập dữ liệu người dùng. PanelMeasousing và FairShare Unlock cũng ghi chú rằng họ thu thập dữ liệu hoạt động của trình duyệt. Washington Post đã liên hệ với Google tất cả các tiện ích mở rộng đã bị khỏi Chrome Store.

Tiện ích mở rộng

Vào tháng 10 năm ngoái, Google đã công bố các thay đổi đối với các tiện ích mở rộng của mình. Google cũng đã thay đổi quy trình đánh giá cho các nhà phát triển. Mozilla cũng đang làm việc để thay đổi thủ tục xét duyệt tiện ích mở rộng. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Nacho Analytics đang bán dữ liệu duyệt web được thu thập từ hơn 4 triệu người dùng. Công ty cũng gọi dịch vụ này là chế độ “God mode for the internet” và thu thập dữ liệu bằng cách nhúng phần mềm gián điệp của Nacho. 

Theo nhà nghiên cứu, Nacho có thể truy cập vào hồ sơ sức khỏe của mọi người và thông tin nhạy cảm từ các công ty như Trend Micro, Tesla, Blue Origin, Merck, Pfizer, Amazon, FireEye và nhiều hơn nữa.

 

Nguồn: iphonehacks

 
  • Chia sẻ bài viết