THỦ THUẬT - MẸO VẶT

Bằng cách tạo file bat này, lỗi Full Disk 100% trên Windows sễ không còn xuất hiện

Admin Admin vào ngày 25/03/2018 0 Bình luận

Nếu máy tính của bạn thường xuyên lỗi Full Disk 100%, thì cách tạo file bat xử lý lỗi Full Disk này sẽ khắc phục vấn đề này, giúp máy tính hoạt động nhanh hơn.

Nếu máy tính của bạn thường xuyên gặp phải lỗi Full Disk 100%, thì cách tạo file bat xử lý lỗi Full Disk dưới đây sẽ khắc phục vấn đề này, giúp máy tính của bạn hoạt động nhanh hơn.

 

Lỗi Full Disk 100% xảy ra khá thường xuyên trên các dòng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, khiến máy tính bị đơ, hoạt động chậm dù không mở nhiều chương trình, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của người dùng.

 

Lỗi Full Disk 100% thường xuất hiện trên hệ điều hành Windows 10.

Lỗi Full Disk 100% thường xuất hiện trên hệ điều hành Windows 10.

 

Có khá nhiều cách để xử lý lỗi Full Disk Win 10, tuy nhiên trong phạm vi bài viết này sẽ chỉ giới thiệu đến bạn cách xử lý lỗi Full Disk thông qua file bat - một định dạng file thực thi dùng để chạy những dòng lệnh hệ điều hành Windows.

Để tạo file bat xử lý lỗi Full Disk Win 10, đầu tiên người dùng cần mở chương trình Notepad bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R, nhập "notepad" và nhấn nút Enter. Sau khi ứng dụng Notepad hiện ra, bạn hãy copy đoạn nội dung bên dưới đây và dán vào Notepad.

regsvr32 comcat.dll /s

regsvr32 shdoc401.dll /s

regsvr32 shdoc401.dll /i /s

regsvr32 asctrls.ocx /s

regsvr32 oleaut32.dll /s

regsvr32 shdocvw.dll /I /s

regsvr32 shdocvw.dll /s

regsvr32 browseui.dll /s

regsvr32 browseui.dll /I /s

regsvr32 msrating.dll /s

regsvr32 mlang.dll /s

regsvr32 hlink.dll /s

regsvr32 mshtmled.dll /s

regsvr32 urlmon.dll /s

regsvr32 plugin.ocx /s

regsvr32 sendmail.dll /s

regsvr32 scrobj.dll /s

regsvr32 mmefxe.ocx /s

regsvr32 corpol.dll /s

regsvr32 jscript.dll /s

regsvr32 msxml.dll /s

regsvr32 imgutil.dll /s

regsvr32 thumbvw.dll /s

regsvr32 cryptext.dll /s

regsvr32 rsabase.dll /s

regsvr32 inseng.dll /s

regsvr32 iesetup.dll /i /s

regsvr32 cryptdlg.dll /s

regsvr32 actxprxy.dll /s

regsvr32 dispex.dll /s

regsvr32 occache.dll /s

regsvr32 occache.dll /i /s

regsvr32 iepeers.dll /s

regsvr32 urlmon.dll /i /s

regsvr32 cdfview.dll /s

regsvr32 webcheck.dll /s

regsvr32 mobsync.dll /s

regsvr32 pngfilt.dll /s

regsvr32 licmgr10.dll /s

regsvr32 icmfilter.dll /s

regsvr32 hhctrl.ocx /s

regsvr32 inetcfg.dll /s

regsvr32 tdc.ocx /s

regsvr32 MSR2C.DLL /s

regsvr32 msident.dll /s

regsvr32 msieftp.dll /s

regsvr32 xmsconf.ocx /s

regsvr32 ils.dll /s

regsvr32 msoeacct.dll /s

regsvr32 inetcomm.dll /s

regsvr32 msdxm.ocx /s

regsvr32 dxmasf.dll /s

regsvr32 l3codecx.ax /s

regsvr32 acelpdec.ax /s

regsvr32 mpg4ds32.ax /s

regsvr32 voxmsdec.ax /s

regsvr32 danim.dll /s

regsvr32 Daxctle.ocx /s

regsvr32 lmrt.dll /s

regsvr32 datime.dll /s

regsvr32 dxtrans.dll /s

regsvr32 dxtmsft.dll /s

regsvr32 WEBPOST.DLL /s

regsvr32 WPWIZDLL.DLL /sregsvr32 POSTWPP.DLL /sregsvr32 CRSWPP.DLL /sregsvr32 FTPWPP.DLL /sregsvr32 FPWPP.DLL /sregsvr32 WUAPI.DLL /sregsvr32 WUAUENG.DLL /sregsvr32 ATL.DLL /sregsvr32 WUCLTUI.DLL /sregsvr32 WUPS.DLL /sregsvr32 WUWEB.DLL /sregsvr32 wshom.ocx /sregsvr32 wshext.dll /sregsvr32 vbscript.dll /sregsvr32 scrrun.dll mstinit.exe /setup /sregsvr32 msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg /sregsvr32 msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg /sregsvr32 /s urlmon.dllregsvr32 /s mshtml.dllregsvr32 /s shdocvw.dllregsvr32 /s browseui.dllregsvr32 /s jscript.dllregsvr32 /s vbscript.dllregsvr32 /s scrrun.dllregsvr32 /s msxml.dllregsvr32 /s actxprxy.dllregsvr32 /s softpub.dllregsvr32 /s wintrust.dllregsvr32 /s dssenh.dllregsvr32 /s rsaenh.dllregsvr32 /s gpkcsp.dllregsvr32 /s sccbase.dllregsvr32 /s slbcsp.dllregsvr32 /s cryptdlg.dllregsvr32 /s schannel.dllregsvr32 /s oleaut32.dllregsvr32 /s ole32.dllregsvr32 /s shell32.dllregsvr32 /s initpki.dllregsvr32 /s msscript.ocxregsvr32 /s dispex.dllregsvr32 jscript.dll /sdel %temp% /Q /Fnet stop wuauservren %windir%system32catroot2 catroot2.oldcd /d %windir%SoftwareDistributionrd /s DataStore /Qregsvr32 wuapi.dll /sregsvr32 wups.dll /sregsvr32 wuaueng.dll /sregsvr32 wucltui.dll /sregsvr32 wuweb.dll /sregsvr32 msxml.dll /sregsvr32 msxml2.dll /sregsvr32 msxml3.dll /sregsvr32 urlmon.dll /snet start wuauservexit.

 

Tiếp theo, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu thành file bat bằng cách đặt tên có đuôi ".bat".

Cuối cùng, bạn hãy chạy file bat vừa tạo bằng quyền Administrator bằng cách nhấn chuột phải vào file bat và chọn "Run as Administrator". Sau khi chạy xong file bat cũng đồng nghĩa rằng lỗi Full Disk Win 10 đã được xử lý, lúc này bạn hãy khởi động lại máy tính và sử dụng bình thường. Chúc các bạn thực hiện thành công.

  • Chia sẻ bài viết