USB - Ổ cứng

Ổ cứng ngoài HDD SEAGATE One Touch - 1TB USB 3.0

1.390.000 ₫
1.750.000 ₫
Ổ cứng di động 1 TB

Ổ cứng ngoài HDD SEAGATE One Touch - 2TB USB 3.0

2.699.000 ₫
2.890.000 ₫
Ổ cứng di động 1 TB

Ổ cứng ngoài HDD SEAGATE One Touch - 2TB USB 3.0

2.699.000 ₫
2.890.000 ₫
Ổ cứng di động 1 TB

USB 3.2 32GB Kingston

119.000 ₫
250.000 ₫
USB 32 GB Ghi 10 MB/s, Đọc 100 MB/s Máy tính để bàn (Windows), Laptop (Windows)

USB 3.2 64GB Kingston

159.000 ₫
390.000 ₫
USB 64 GB Đọc 100 MB/s, Ghi 10 MB/s Laptop (Windows), Máy tính để bàn (Windows)

USB 3.2 Gen 1 32GB Kingston DTXM

119.000 ₫
135.000 ₫
USB 32 GB 100 MB/s Máy tính để bàn Lưu trữ dữ liệu

USB 3.2 Gen 1 64GB Kingston DTXM

159.000 ₫
185.000 ₫
USB 64 GB 100 MB/s Máy tính để bàn Lưu trữ dữ liệu

USB 3.2 Gen 1 128GB Kingston DTXM

299.000 ₫
350.000 ₫
USB 128 GB Đọc 100 MB/s Máy tính để bàn Lưu trữ dữ liệu

Ổ cứng ngoài SSD Lacie Portable 500GB USB-C

2.365.000 ₫
2.490.000 ₫
Ổ cứng di động 200 GB Ghi 1000 MB/s, Đọc 1050 MB/s Laptop

USB 3.1 32GB Lexar

109.000 ₫
119.000 ₫
USB 32 GB Đọc 130 MB/s Laptop Lưu trữ dữ liệu

USB OTG 3.1 32GB Lexar Dual Type-C

179.000 ₫
199.000 ₫
USB 32 GB Đọc 100 MB/s Laptop Lưu trữ dữ liệu

USB OTG 3.1 64GB Lexar Dual Type-C

239.000 ₫
259.000 ₫
USB 64 GB Đọc 130 MB/s Laptop Lưu trữ dữ liệu

USB OTG 3.1 128GB Lexar Dual Type-C

359.000 ₫
399.000 ₫
USB 128 GB Đọc 130 MB/s Laptop Lưu trữ dữ liệu