Các sản phẩm Thẻ nhớ

Sắp xếp theo:

Thẻ nhớ MicroSD 8GB Kingston Class 4

150.000

Thẻ nhớ MicroSD 8GB Adata

170.000

Thẻ nhớ MicroSD 8Gb Sandisk class 4

170.000

Combo Tiện Dụng (Thẻ nhớ-Đầu đọc thẻ) cho Điện Thoại

199.000

Thẻ nhớ MicroSD Adata 16GB

280.000

Khuyến mại:

  • Giảm 20%

Thẻ nhớ MicroSD 16GB Kingston

280.000

Khuyến mại:

  • Giảm 20%

Thẻ nhớ MicroSD 16Gb Sandisk class 10

280.000

Khuyến mại:

  • Giảm 20%

Thẻ nhớ MicroSD 16GB Sandisk C10 80MB/s

280.000

Khuyến mại:

  • Giảm 20%

Thẻ nhớ MicroSD 32GB Sandisk C10 80MB/s

490.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Thẻ nhớ Micro SD 32Gb Sandisk C10

490.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Thẻ nhớ Micro SD Extreme 32GB Sandisk U3

490.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Thẻ nhớ MicroSD 32GB

490.000

Khuyến mại:

  • Tặng USB 16GB Hoặc Cáp 3 đầu Unik

Thẻ nhớ Micro SD 64GB Sandisk C10

790.000

Thẻ nhớ MicroSD 64GB Kingston C10

790.000

Thẻ nhớ MicroSD 64GB Sandisk C10 80MB/s

790.000

Thẻ nhớ MicroSD 128GB Sandisk C10 100MB/s

1.590.000

Thẻ nhớ Micro SD 128GB Sandisk C10

1.590.000

Thẻ nhớ MicroSD 200GB Sandisk C10 100MB/s

2.400.000