TIN MỚI

Lỗ hổng Bluetooth có thể làm lộ dữ liệu thiết bị cho tin tặc

Jasmine Jasmine vào ngày 16/08/2019 0 Bình luận

Một hacker có thể làm suy yếu mã hóa thiết bị thông qua Bluetooth, sau đó đánh cắp liên lạc hoặc chiếm lấy thiết bị thông qua lỗ hổng mới được phát hiện trong tiêu chuẩn.

Bluetooth

Lỗ hổng khá thông minh: thay vì trực tiếp phá vỡ mã hóa, nó cho phép tin tặc ghép nối 2 thiết bị Bluetooth sử dụng mã hóa yếu hơn ngay từ đầu, khiến việc bẻ khóa dễ dàng hơn nhiều. Mỗi lần hai thiết bị Bluetooth kết nối, hacker sẽ thiết lập một khóa mã hóa mới. Nếu kẻ tấn công vào giữa quá trình thiết lập đó, chúng có khả năng lừa hai thiết bị giải quyết khóa mã hóa với số lượng ký tự tương đối nhỏ. Kẻ tấn công vẫn sẽ phải thực hiện một cuộc tấn công khác trên một trong hai thiết bị để tìm ra mật khẩu chính xác, nhưng cuộc tấn công này có thể thành công, nhờ vào lỗ hổng này.

Hầu hết mọi người sử dụng thiết bị Bluetooth không cần phải quá lo lắng. Để thực hiện cuộc tấn công này, một hacker sẽ phải có mặt trong quá trình kết nối của thiết bị Bluetooth, chặn đường truyền ban đầu của mỗi thiết bị khi thiết lập độ dài khóa mã hóa và phát thông điệp có chủ đích. Tất cả trong diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, nên hacker nếu không hoàn tất được quá trình chiếm quyền sẽ cần thực hiện lặp lại từ đầu.

Không phải mọi thiết bị đều dễ bị tổn thương. Lỗ hổng chỉ áp dụng cho các thiết bị Bluetooth truyền thống (không phải Bluetooth Low Energy, thường được sử dụng trong các thiết bị năng lượng thấp như thiết bị đeo). Một số thiết bị Bluetooth có thể tự bảo vệ chống lại các cuộc tấn công vào lỗ hổng này, nếu có độ mạnh mật khẩu tối thiểu được mã hóa. Tổ chức Bluetooth chưa thể khắc phục lỗ hổng, nhưng họ khuyến nghị người dùng nên tạo độ dài mật khẩu tối thiểu cho các thiết bị cá nhân.

Cho đến nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy lỗ hổng này đã bị lợi dụng cho các mục đích xấu. Nó được phát hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu đã trình bày bài báo của họ tại Hội nghị chuyên đề bảo mật USENIX. Họ đặt tên cho lỗ hổng này là cuộc tấn công KNOB.

Theo theverge

  • Chia sẻ bài viết