TIN MỚI

Các ứng dụng, trò chơi trùng lặp trên App Store sẽ bị gỡ bỏ

Bảo Long Bảo Long vào ngày 28/02/2019 0 Bình luận

Giám sát viên của App Store sẽ làm việc để loại bỏ các ứng dụng, trò chơi trùng lặp trên cửa hàng ứng dụng Apple.

Các báo cáo cho biết, một số nhà phát triển đã chia sẻ rất nhiều ứng dụng trùng lặp lên Apple Store, điều này là trái với quy định của Apple, đó là quy tắc 4.3, và bây giờ Apple sẽ gỡ bỏ chúng.

Các nhà phát triển phát hành nhiều phiên bản của cùng một ứng dụng để họ có thể sử dụng các tên khác nhau, các từ khóa khác nhau và các danh mục khác nhau. Bằng cách này, họ có thể bao quát một loạt các từ khóa khi bạn đang tìm kiếm một ứng dụng trong App Store.

Các ứng dụng, trò chơi trùng lặp trên App Store sẽ bị gỡ bỏ

Phát hành ứng dụng trùng lặp cho phép các nhà phát triển đưa được nhiều từ khóa hơn vào hệ thống tìm kiếm từ khóa. Nếu một nhà phát triển đứng đầu danh sách tìm kiếm và có nhiều ứng dụng để cung cấp, điều đó sẽ hạn chế sự xuất hiện của các ứng dụng khác.

Quay trở lại năm 2016, Apple đã công bố nỗ lực phối hợp để dọn sạch App Store. Điều đó có nghĩa là loại bỏ một loạt các ứng dụng, bao gồm các ứng dụng phi chức năng và các dịch vụ lỗi thời.

App Store là rất lớn, nhưng nếu Apple có một quy tắc, nó cần phải đảm bảo rằng nó được thực thi một cách nhất quán từ trên xuống dưới.

Nguồn: iphonehacks

  • Chia sẻ bài viết