THỦ THUẬT - MẸO VẶT

Hướng dẫn tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 nhanh chóng

Ngô Ngọc Bình Ngô Ngọc Bình vào ngày 25/04/2019 32 Bình luận

Tất cả chúng ta đều có các tập tin trên máy tính muốn giữ bí mật với mọi người xung quanh. Do đó, bạn có thể sẽ cần biết cách tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 để bảo vệ các tập tin đó.

Thủ thuật Windows 10

Trong Windows 10, bạn có thể đặt các file và tập tin muốn giữ bí mật vào trong một thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu mà không cần mua thêm bất kỳ phần mềm nào khác. Theo dõi bài viết hướng dẫn của FPT Shop bên dưới để biết được cách tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 nhanh chóng.

Danh sách sản phẩm


Cách khóa thư mục bằng mật khẩu trong Windows 10:

Bước 1. Nhấp chuột phải vào bên trong thư mục chứa các tệp bạn muốn bảo vệ. Thư mục bạn muốn ẩn thậm chí có thể nằm trên màn hình của bạn.

Thủ thuật Windows 10

Bước 2. Chọn tùy chọn "New" trong menu.

Thủ thuật Windows 10

Bước 3. Tiếp tục chọn "Text Document".

Thủ thuật Windows 10

Bước 4. Nhấn Enter. Bạn không cần quá quan trọng việc tập tin text mới vừa được tạo, hãy chọn tên bất kỳ mà bạn muốn. Bạn có thể xóa tệp văn bản này sau khi bạn đã tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 thành công.

Thủ thuật Windows 10

Bước 5. Nhấp đúp để mở tệp văn bản mà bạn vừa tạo.

Thủ thuật Windows 10

Bước 6. Copy chính xác đoạn mã bên dưới và dán vào trong file Text.

Thủ thuật Windows 10

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

Bước 7. Tìm từ "Your-Password-Here" trong đoạn mã bạn vừa dán vào trong file Text. Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím "Ctrl + F" để thao tác nhanh chóng việc tìm kiếm.

Thủ thuật Windows 10

Bước 8. Thay thế "Your-Password-Here" bằng mật khẩu bạn muốn khóa thư mục.

Thủ thuật Windows 10

Bước 9. Nhấp vào tùy chọn "File" ở góc trái màn hình.

Thủ thuật Windows 10

Bước 10. Chọn "Save As".

Thủ thuật Windows 10

Bước 11. Nhấp vào menu "Text Documents (*.txt)" để chọn định dạng lưu.

Thủ thuật Windows 10

Bước 12. Bạn hãy chọn "All Files"

Thủ thuật Windows 10

Bước 13. Và thay đổi tên tệp thành "FolderLocker.bat".

Thủ thuật Windows 10

Bước 14. Nhấp vào "Save".

Thủ thuật Windows 10

Bước 15. Nhấp đúp vào FolderLocker.

Thủ thuật Windows 10

Thư mục Locker đã được tạo!

Thủ thuật Windows 10

Bước 16. Đưa vào thư mục Locker với các tập tin bạn muốn bảo vệ.

Thủ thuật Windows 10

Bước 17. Mở tệp FolderLocker để bắt đầu khóa thư mục đó!

Thủ thuật Windows 10

Bước 18. Nhập "Y" vào màn hình cmd mở ra.

Thủ thuật Windows 10

Bước 19. Nhấn Enter và cửa sổ Locker Locker sẽ biến mất, cùng với thư mục Locker!

Thủ thuật Windows 10

Để mở khóa thư mục, bấm đúp vào "FolderLocker" để mở thư mục.

Thủ thuật Windows 10

Nhập mật khẩu bạn đã nhập trong Bước 8 và nhấn Enter.

Thủ thuật Windows 10

Thủ thuật Windows 10

Thư mục Locker đã trở lại. Bạn có thể mở nó để tìm các tập tin ẩn. Lặp lại các bước 17, 18 và 19 để khóa thư mục lại.

Thủ thuật Windows 10

Thủ thuật Windows 10

  • Chia sẻ bài viết