DOWNLOAD

Ứng dụng VOV bản đồ giao thông

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;"><strong>VOV bản đồ giao</strong>&nbsp;<strong>th&ocirc;ng</strong> l&agrave; ứng dụng tuyệt vời kh&ocirc;ng thể thiếu cho bạn khi phải thường xuy&ecirc;n đi lại tr&ecirc;n những th&agrave;nh phố đ&ocirc;ng đ&uacute;c như H&agrave; Nội, S&agrave;i G&ograve;n hay Đ&agrave; Nẵng. Ứng dụng cung cấp cho bạn th&ocirc;ng tin tổng hợp từ k&ecirc;nh Vov giao th&ocirc;ng của đ&agrave;i tiếng n&oacute;i Việt Nam như c&aacute;c tuyến đường hay xảy ra &ugrave;n tắc, camera giao th&ocirc;ng, tra cứu những tuyến xe bu&yacute;t, dự b&aacute;o thời tiết&hellip;.</p>

VOV bản đồ giao thông là ứng dụng tuyệt vời không thể thiếu cho bạn khi phải thường xuyên đi lại trên những thành phố đông đúc như Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Nẵng. Ứng dụng cung cấp cho bạn thông tin tổng hợp từ kênh Vov giao thông của đài tiếng nói Việt Nam như các tuyến đường hay xảy ra ùn tắc, camera giao thông, tra cứu những tuyến xe buýt, dự báo thời tiết….

  

Với kết nối mạng 3G hay wifi ngay lập tức bạn có thể cập nhật từ VOVGTHN và VOVGTTPHCM trực tiếp, những thông tin về các tuyến đường đang xảy ra ùn tắc trên bản đồ trực tuyến từ đó có thể tìm ra lộ trình di chuyển nhanh nhất.

Ngoài ra ứng dụng còn cung cấp những tính năng vô cùng hữu ích khác

  • Vẽ lộ trình dẫn đường (Hỗ trợ toàn Việt Nam)
  • Tra cứu các tuyến xe buýt tại các thành phố lớn
  • Hiển thị các điểm ùn tắc, chậm, camera, trạm xe buýt.
  • Xem bản đồ theo nhiều kiểu hiển thị (Hình vẽ, vệ tinh, thời tiết...)
  • Tin tức sự kiện (Cháy nhà, hố tử thần, ngập lụt, vấn đề xã hội,...)
  • Nghe các kênh VOVGTHN và VOVGTHCM trực tiếp.
  • Các chức năng có sử dụng giọng nói mô tả.

Link tải: Android

  • Chia sẻ bài viết