Cảm ứng điện dung là gì?

Cảm ứng điện dung là gì?

Cảm ứng điện dung là công nghệ không thể thiếu trên các smartphone và tablet, ngoài ra nó còn có mặt trên các thiết bị Smart TV hay laptop lai “2 trong 1”…

Chia sẻ:
Chia sẻ:
Cỡ chữ nhỏ
Cỡ chữ lớn

Cảm ứng điện dung là công nghệ không thể thiếu trên các smartphonemáy tính bảng hiện nay, ngoài ra nó còn xuất hiện trên các thiết bị khác như Smart TV hay laptop lai “2 trong 1”. Vậy bản chất công nghệ này là gì? Và nó bắt đầu phổ biến từ khi nào?

 

Cảm biến điện dung là gì?

 

 

Cảm ứng điện dung là gì?

 

Theo định nghĩa cơ bản, cảm ứng điện dung là công nghệ cảm ứng dựa trên những thay đổi của điện tích trên màn hình khi tay người chạm nhẹ vào. Công nghệ này ra đời như một sự kế tục của các công nghệ cảm ứng trước đó như cảm ứng hồng ngoại, cảm ứng sóng âm bề mặt và cảm ứng điện trở.

Màn hình cảm ứng điện dung sử dụng một tấm kính được phủ ion kim loại, tạo ra mạng lưới các tụ điện trên màn hình. Các tụ điện này sẽ bị mất điện tích khi tay người hay các vật có điện chạm vào, nhờ đó thiết bị sẽ xác định được sự thay đổi này diễn ra ở đâu và tiến hành cách thao tác theo ý người sử dụng. Ưu điểm của công nghệ này là nó không cần lực tác động lên lớp cảm ứng nên rất nhạy và dễ sử dụng.

Về bản chất, cảm ứng điện dung có thể chia thành 2 loại: Một là cảm ứng đơn điểm, chỉ nhận được tối đa 1 chạm trong quá trình thao tác; hai là cảm ứng đa điểm (multi-touch), nghĩa là cho phép người dùng thực hiện được nhiều thao tác chạm cùng một lúc.

Dù không sáng tạo ra công nghệ cảm ứng điện dung, nhưng Apple chính là hãng tiên phong trong việc giới thiệu công nghệ này ra thị trường với việc ra mắt sản phẩm iPhone năm 2007. Sự ra mắt của iPhone đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành công nghiệp di động, dẫn tới sự xuất hiện của các hệ điều hành khác như Android hay Windows Phone...

 

Ưu điểm của cảm ứng điện dung

 

- Cảm ứng điện dung là cảm ứng dựa vào sự tích điện ở bàn tay và điểm chạm trên màn hình nên nhẹ nhàng, nhanh và nhạy hơn;

- Hỗ trợ đa điểm tạo thuận tiện cho người dùng trong quá trình thao tác;

- Tuổi thọ của màn hình cao;

- Màn hình có độ sáng tốt hơn do tấm kính được phủ ion kim loại cho phép ánh sáng đi qua nhiều hơn đến 90%.

 

Nhược điểm của cảm ứng điện dung

 

Màn hình cảm ứng điện dung hiện nay vẫn tồn tại một nhược điểm nhỏ là nó không cho phép tương tác bằng các vật cứng như que tăm, cây bút… thông thường và phần lớn các thiết bị cũng không hỗ trợ thao tác khi đeo găng tay.

 

Các thiết bị có cảm ứng điện dung

 

Cảm ứng điện dung hiện nay đã phổ biến trên rất nhiều các loại thiết bị. Vài năm trở lại đây, các smartphone và máy tính bảng đều được trang bị màn hình cảm ứng điện dung, ngoài ra sự ra ra đời của các nền tảng điều hành như Windows 8 hay mới đây nhất là Windows 10 cũng tạo điều kiện cho một số hãng sản xuất tạo ra các model laptop “2 trong 1” sử dụng màn hình cảm ứng điện dung.

Một số smartphone giá rẻ sử dụng màn hình cảm ứng điện dung: Philips S309, Samsung Galaxy J2, Asus Zenfone 2 Laser, Archos 50d Helium, Nokia Lumia 630

Một số tablet giá rẻ sử dụng màn hình cảm ứng điện dung: Dell Venue 7 3740, Archos 70c Xenon, Lenovo Tab 2 A7-30

Một số laptop "2 trong 1" sử dụng màn hình cảm ứng điện dung: Lenovo Yoga 500, Dell Inspriron 7359, Asus T200TA-CP002H

 

Trúc Phong

Chủ đề

Câu hỏi thường gặp

Cảm ứng điện dung là gì?

<p><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"><strong>Cảm ứng điện dung</strong> l&agrave; c&ocirc;ng nghệ cảm ứng dựa tr&ecirc;n những thay đổi của điện t&iacute;ch tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh khi tay người chạm nhẹ v&agrave;o. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y ra đời như một sự kế tục của c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ cảm ứng trước đ&oacute; như cảm ứng hồng ngoại, cảm ứng s&oacute;ng &acirc;m bề mặt v&agrave; cảm ứng điện trở.</span></p>

Có mấy loại cảm ứng điện dung?

<p><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Về bản chất, cảm ứng điện dung c&oacute; thể chia th&agrave;nh 2 loại:&nbsp;</span></p> <ul> <li><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Một l&agrave;<strong> cảm ứng đơn điểm</strong>, chỉ nhận được tối đa 1 chạm trong qu&aacute; tr&igrave;nh thao t&aacute;c&nbsp;</span></li> <li><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Hai l&agrave; <strong>cảm ứng đa điểm</strong> (multi-touch), nghĩa l&agrave; cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng thực hiện được nhiều thao t&aacute;c chạm c&ugrave;ng một l&uacute;c.</span></li> </ul>

Ưu điểm của cảm ứng điện dung là gì?

<ul> <li style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 33px; font-family: Roboto, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Cảm ứng điện dung l&agrave; cảm ứng dựa v&agrave;o sự t&iacute;ch điện ở b&agrave;n tay v&agrave; điểm chạm tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh n&ecirc;n nhẹ nh&agrave;ng, nhanh v&agrave; nhạy hơn;</span></li> <li style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 33px; font-family: Roboto, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Hỗ trợ đa điểm tạo thuận tiện cho người d&ugrave;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh thao t&aacute;c;</span></li> <li style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 33px; font-family: Roboto, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Tuổi thọ của m&agrave;n h&igrave;nh cao;</span></li> <li style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 33px; font-family: Roboto, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent;">M&agrave;n h&igrave;nh c&oacute; độ s&aacute;ng tốt hơn do tấm k&iacute;nh được phủ ion kim loại cho ph&eacute;p &aacute;nh s&aacute;ng đi qua nhiều hơn đến 90%.</span></li> </ul>

Nhược điểm của cảm ứng điện dung là gì?

<p><span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng điện dung hiện nay vẫn tồn tại một nhược điểm nhỏ l&agrave; n&oacute; kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p tương t&aacute;c bằng c&aacute;c vật cứng như que tăm, c&acirc;y b&uacute;t&hellip; th&ocirc;ng thường v&agrave; phần lớn c&aacute;c thiết bị cũng kh&ocirc;ng hỗ trợ thao t&aacute;c khi đeo găng tay.</span></p>
Thương hiệu đảm bảo

Thương hiệu đảm bảo

Nhập khẩu, bảo hành chính hãng

Đổi trả dễ dàng

Đổi trả dễ dàng

Theo chính sách đổi trả tại FPT Shop

Sản phẩm chất lượng

Sản phẩm chất lượng

Đảm bảo tương thích và độ bền cao

Giao hàng tận nơi

Giao hàng tận nơi

Tại 63 tỉnh thành