VIDEO

Video trải nghiệm thực tế iOS 9

Kiều Văn Vũ Kiều Văn Vũ vào ngày 22/06/2015 0 Bình luận

Video trải nghiệm thực tế iOS 9 sau đây sẽ cung cấp một phần nào đó những thông tin cơ bản về hệ điều hành mới này. Những thay đổi thú vị nhất bao gồm cải thiện tính năng tìm kiếm, Siri smart, màn hình đa nhiệm...

Video trải nghiệm thực tế iOS 9 sau đây sẽ cung cấp một phần nào đó những thông tin cơ bản về hệ điều hành mới này. Những thay đổi thú vị nhất bao gồm cải thiện tính năng tìm kiếm, Siri smart, màn hình đa nhiệm...

  • Chia sẻ bài viết