VIDEO

Video so sánh tốc độ xử lý của Zenfone 2 và iPhone 6 Plus

Kiều Văn Vũ Kiều Văn Vũ vào ngày 16/06/2015 0 Bình luận

Zenfone 2 và iPhone 6 Plus là 2 sản phẩm cao cấp nhất đại diện cho 2 phân khúc giá khác nhau. Cả 2 sản phẩm này đều được trang bị cấu hình mạnh mẽ hiệu năng cao vậy đâu là sản phẩm có tốc độ nhanh hơn

Zenfone 2 và iPhone 6 Plus là 2 sản phẩm cao cấp nhất đại diện cho 2 phân khúc giá khác nhau. Cả 2 sản phẩm này đều được trang bị cấu hình mạnh mẽ hiệu năng cao vậy đâu là sản phẩm có tốc độ xử lý nhanh hơn. Cùng xem video sau đây để biết được kết quả.

  • Chia sẻ bài viết