VIDEO

Video so sánh khả năng chống nước của Galaxy S5 fake và hàng chính hãng

Kiều Văn Vũ Kiều Văn Vũ vào ngày 16/06/2015 0 Bình luận

Nếu bạn muốn phân biệt Galaxy S5 hàng fake và hàng chính hãng hãy bỏ thiết bị vào nước và cùng trải nghiệm. Video so sánh sau đây sẽ cho bạn biết kết quả.

Nếu bạn muốn phân biệt Galaxy S5 hàng fake và hàng chính hãng hãy bỏ thiết bị vào nước và cùng trải nghiệm. Video so sánh sau đây sẽ cho bạn biết kết quả. Thực tế S5 fake gần như không có khả năng chống nước. Máy sẽ bị chết cảm ứng sau khoảng 10s khi ngâm nước.

  • Chia sẻ bài viết