VIDEO

Samsung Galaxy Note 4 khởi động nhanh hơn cả iPhone 6

Kiều Văn Vũ Kiều Văn Vũ vào ngày 16/06/2015 0 Bình luận

Video so sánh 4 sản phẩm ASUS ZenFone 2, iPhone 6, Samsung Galaxy Note 4, OnePlus One cho thấy khá nhiều điều thú vị. Galaxy Note 4 có tốc độ khỏi động nhanh nhất và hơn iPhone 6 khoảng 3 giây.

Video so sánh 4 sản phẩm ASUS ZenFone 2, iPhone 6, Samsung Galaxy Note 4, OnePlus One cho thấy khá nhiều điều thú vị. Galaxy Note 4 có tốc độ khỏi động nhanh nhất và hơn iPhone 6 khoảng 3 giây. Trong khi đó đại diện đến từ Trung Quốc cũng có tốc độ không kém quá nhiều iPhone 6 còn Zenfone 2 "ngậm ngùi" đứng cuối bảng.

  • Chia sẻ bài viết