5 công nghệ smartphone của tương lai

      Các công nghệ chế tạo smartphone mới liên tục xuất hiện những ý tưởng như điện thoại trong suốt, điện thoại không viền, điện thoại uốn cong... đang dần thành hiện thực. Trong tương lai không xa có lẽ những sản phẩm như Project Ara, Aquos Crystal 2, màn hình ePrint hay công nghệ thực tại ảo Holo sẽ được phổ biến hóa hơn trên toàn thế giới.

      Xem thêm video trên tay Project Ara tại đây.

      Có thể bạn quan tâm: Project Ara