ỨNG DỤNG

Sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc trên iPad

Tuấn An Tuấn An vào ngày 20/06/2019 0 Bình luận

Trên các kiểu máy được hỗ trợ, bạn có thể làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc.

Bạn có thể sử dụng Slide Over và Split View với nhiều ứng dụng bao gồm Safari, Ghi chú, Ảnh và Lịch. Bạn có thể sử dụng Hình trong hình với FaceTime, Apple TV và các ứng dụng khác.

 

Mở các ứng dụng trong Split View

Sử dụng Split View để giữ cho hai ứng dụng mở ở chế độ xem có thể định cỡ lại.

 • Mở ứng dụng thứ hai trong Split View: Trong khi sử dụng một ứng dụng, hãy vuốt từ cạnh dưới lên và tạm dừng để hiển thị Dock. Chạm và giữ một ứng dụng trong Dock, kéo ứng dụng đó sang cạnh phải hoặc cạnh trái của màn hình, sau đó nhấc ngón tay của bạn lên. Nếu hai ứng dụng đã mở, hãy kéo qua ứng dụng mà bạn muốn thay thế.

  Để tạo không gian bằng nhau cho cả hai ứng dụng, hãy kéo bộ chia ứng dụng vào giữa màn hình.

  Các ứng dụng mà bạn sử dụng cùng nhau trong Split View được ghép đôi, vì vậy cả hai ứng dụng sẽ cùng mở khi bạn chọn từ Bộ chuyển đổi ứng dụng hoặc từ Dock.

 • Mở Split View từ Màn hình chính: Chạm và giữ một ứng dụng trên Màn hình chính hoặc trong Dock, kéo ứng dụng đó với độ rộng một ngón tay hoặc hơn, sau đó tiếp tục giữ khi bạn chạm vào một ứng dụng khác bằng ngón tay khác. Sau khi ứng dụng thứ hai mở ra, kéo ứng dụng bạn đang giữ sang cạnh trái hoặc cạnh phải của màn hình, sau đó nhấc ngón tay của bạn lên. (Nếu ban đầu bạn không kéo ứng dụng thứ nhất đủ xa, tất cả các ứng dụng trên Màn hình chính sẽ bắt đầu rung lắc, cho phép bạn sắp xếp lại Màn hình chính. Để bắt đầu lại mà không sắp xếp lại, hãy nhấn nút Home (các kiểu máy có nút Home) hoặc chạm vào Xong (các kiểu máy khác).

Để chuyển Split View thành Slide Over, hãy vuốt xuống từ đầu ứng dụng trong chế độ xem nhỏ hơn. 

Để đóng Split View, hãy kéo bộ chia ứng dụng sang trái hoặc phải, tùy theo ứng dụng nào bạn muốn đóng.

 

Sử dụng Slide Over để trượt một ứng dụng qua một ứng dụng đang mở khác

Bạn có thể làm việc trên một ứng dụng trượt ở trước một ứng dụng khác đang mở.

Bạn thậm chí có thể làm việc trên một ứng dụng trong Slide Over trong khi làm việc trên hai ứng dụng khác đang mở trong Split View.

 • Mở ứng dụng trong Slide Over: Trong khi sử dụng một ứng dụng, hãy vuốt từ cạnh dưới lên và tạm dừng để hiển thị Dock. Chạm và giữ một ứng dụng trong Dock, sau đó kéo lên trên Dock.

  Nếu một ứng dụng đã mở trong Slide Over, ứng dụng đó sẽ bị thay thế bằng ứng dụng mà bạn kéo từ Dock. Để mở ứng dụng thứ ba trong Slide Over khi màn hình đang trong Split View, hãy kéo ứng dụng từ Dock vào bộ chia ứng dụng Split View. Trên một số kiểu máy, bạn có thể làm việc trên cả ba ứng dụng cùng lúc.

 • Mở ứng dụng trong Slide Over từ Màn hình chính: Chạm và giữ một ứng dụng trên Màn hình chính hoặc trong Dock, kéo ứng dụng đó với độ rộng một ngón tay hoặc hơn, sau đó tiếp tục giữ khi bạn chạm vào một ứng dụng khác bằng ngón tay khác. Sau khi ứng dụng thứ hai mở ra, hãy nhấc ngón tay của bạn lên. (Nếu ban đầu bạn không kéo ứng dụng thứ nhất đủ xa, tất cả các ứng dụng trên Màn hình chính sẽ bắt đầu rung lắc, cho phép bạn sắp xếp lại Màn hình chính. Để bắt đầu lại mà không sắp xếp lại, hãy nhấn nút Home (các kiểu máy có nút Home) hoặc chạm vào Xong (các kiểu máy khác).

 • Di chuyển ứng dụng trong Slide Over ra ngoài và trên màn hình: Kéo đầu của cửa sổ Slide Over ra ngoài cạnh phải của màn hình. Để xem lại cửa sổ từ bất kỳ ứng dụng nào khác đang mở, hãy vuốt từ cạnh phải.

 • Di chuyển ứng dụng trong Slide Over sang bên khác của màn hình: Kéo từ đầu cửa sổ Slide Over.

Để chuyển Slide Over thành Split View, hãy vuốt từ đầu cửa sổ Slide Over xuống.

 

Đa nhiệm với Hình trong hình

Bạn có thể sử dụng FaceTime hoặc xem video trong khi sử dụng các ứng dụng khác.

 • Sử dụng Hình trong hình: Khi đang xem video hoặc đang sử dụng FaceTime, hãy chạm vào nút Bắt đầu Hình trong hình hoặc nhấn nút Home (các kiểu máy có nút Home). Cửa sổ video sẽ giảm tỷ lệ để vừa với một góc màn hình để bạn có thể nhìn thấy Màn hình chính và mở các ứng dụng khác.

 • Định cỡ lại cửa sổ video: Mở rộng hai ngón tay để phóng to cửa sổ video nhỏ; chụm lại để thu hẹp lại cửa sổ.

 • Hiển thị và ẩn các điều khiển: Chạm vào cửa sổ video hoặc FaceTime.

 • Di chuyển cửa sổ video: Kéo cửa sổ video vào góc khác của màn hình.

 • Ẩn cửa sổ video: Kéo cửa sổ video ra ngoài cạnh trái hoặc cạnh phải của màn hình.

 • Đóng cửa sổ video: Chạm vào nút Đóng.

 • Quay lại màn hình video hoặc FaceTime đầy đủ: Chạm vào nút Hình trong hình trong cửa sổ video nhỏ.

 

Thay đổi cài đặt cho đa nhiệm

 1. Đi tới Cài đặt  > Cài đặt chung > Đa nhiệm & Dock.

 2. Bạn có thể thay đổi các cài đặt như sau:

  • Cho phép nhiều ứng dụng: Bật hoặc tắt Split View và Slide Over.

  • Hình trong Hình: Khi tính năng này được bật, các video sẽ tiếp tục phát trong lớp phủ, ngay cả khi nhấn nút Home.

 • Chia sẻ bài viết