ỨNG DỤNG

Di chuyển các mục bằng tính năng kéo và thả trên iPad

Tuấn An Tuấn An vào ngày 20/06/2019 0 Bình luận

Với tính năng kéo và thả, bạn có thể sử dụng một ngón tay để di chuyển văn bản và các mục bên trong ứng dụng và sao chép các mục từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Ví dụ: bạn có thể kéo văn bản từ Safari vào email, hình ảnh từ Ảnh vào ghi chú hoặc một sự kiện lịch vào tin nhắn văn bản. (Không phải tất cả các ứng dụng của bên thứ ba đều hỗ trợ tính năng kéo và thả).

 

Di chuyển mục

 1. Chạm và giữ mục cho đến khi mục đó nâng lên (nếu đó là văn bản thì hãy chọn văn bản đó trước tiên).

 2. Kéo mục đó đến một vị trí khác bên trong ứng dụng.

  Nếu bạn kéo đến cuối hoặc đầu của một tài liệu dài thì tài liệu đó tự động cuộn.

 

Sao chép mục giữa các ứng dụng đang mở

 1. Mở hai ứng dụng, sau đó chạm và giữ mục cho đến khi mục đó nâng lên (nếu đó là văn bản thì hãy chọn văn bản đó trước tiên).

 2. Kéo mục sang ứng dụng khác.

  Khi bạn kéo, biểu tượng Chèn sẽ xuất hiện ở mọi nơi bạn có thể thả mục. Nếu bạn kéo đến cuối hoặc đầu của một tài liệu dài thì tài liệu đó tự động cuộn.

  Mẹo: Ví dụ: Nếu bạn muốn kéo mục sang ghi chú hoặc email mới, trước tiên hãy mở ghi chú hoặc email mới để bạn có thể kéo thẳng mục vào đó.

 

Sao chép mục vào ứng dụng trên Màn hình chính hoặc trên Dock

 1. Chạm và giữ mục cho đến khi mục đó nâng lên (nếu đó là văn bản thì hãy chọn văn bản đó trước tiên).

 2. Trong khi bạn tiếp tục giữ mục, hãy sử dụng một ngón tay khác để vuốt lên từ cạnh dưới cùng của màn hình và tạm dừng để hiển thị Dock hoặc nhấn nút Home (các kiểu máy có nút Home).

 3. Kéo mục qua ứng dụng khác để mở (ảnh giả của mục xuất hiện bên dưới ngón tay của bạn khi bạn kéo).

  Bạn có thể kéo qua các mục trong ứng dụng để điều hướng đến nơi bạn muốn thả mục (khi bạn kéo, biểu tượng Chèn xuất hiện ở mọi nơi bạn có thể thả mục). Ví dụ: bạn có thể kéo qua danh sách ghi chú để mở ghi chú ở nơi bạn muốn thả mục hoặc bạn có thể sử dụng một ngón tay khác để mở ghi chú mới tại nơi bạn có thể thả mục.

 

Chọn nhiều mục để di chuyển

 1. Chạm và giữ mục được chọn đầu tiên, kéo nhẹ mục đó và tiếp tục giữ mục đó.

 2. Trong khi vẫn giữ mục đầu tiên, hãy chạm vào các mục khác bằng một ngón tay khác. Biểu trưng cho biết số lượng các mục được chọn.

 3. Kéo tất cả các mục cùng lúc.

 

Nếu bạn đổi ý

Hãy nhấc ngón tay của bạn lên trước khi kéo hoặc kéo mục ra ngoài màn hình.

 • Chia sẻ bài viết