ỨNG DỤNG

Cài đặt và quản lý phần mở rộng ứng dụng trên iPad

Tuấn An Tuấn An vào ngày 20/06/2019 0 Bình luận

Một số ứng dụng cho phép bạn mở rộng chức năng của iPad. Một phần mở rộng ứng dụng có thể xuất hiện dưới dạng tùy chọn chia sẻ, tùy chọn tác vụ, tiện ích trong chế độ xem Hôm nay, nhà cung cấp tệp hoặc bàn phím tùy chỉnh.

Ví dụ: nếu bạn tải về Pinterest, Pinterest trở thành một tùy chọn chia sẻ khác khi bạn bấm nút Chia sẻ.

Phần mở rộng ứng dụng cũng có thể giúp bạn sửa ảnh hoặc video trong ứng dụng Ảnh. Ví dụ: bạn có thể tải về ứng dụng liên quan đến ảnh, cho phép bạn áp dụng bộ lọc cho ảnh.

 

Tải về và cài đặt phần mở rộng ứng dụng

  1. Tải về ứng dụng từ App Store.

  2. Mở ứng dụng, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

 

Quản lý các tùy chọn chia sẻ hoặc tác vụ

  1. Chạm vào nút Chia sẻ, sau đó chạm vào Thêm. (Bạn có thể cần phải vuốt tùy chọn sang trái để hiển thị Thêm).

  2. Bật hoặc tắt các tùy chọn chia sẻ hoặc tác vụ.

  3. Để sắp xếp lại các tùy chọn, hãy chạm và kéo nút Sắp xếp lại.

  4. Chạm vào Xong.

  • Chia sẻ bài viết