TRỢ NĂNG

Viết bằng ngón tay của bạn bằng cách sử dụng VoiceOver trên iPhone

Tuấn An Tuấn An vào ngày 15/06/2019 0 Bình luận

Ngoài tính năng nhập văn bản thông thường, hãy sử dụng chế độ viết tay để nhập mật mã iPhone một cách im lặng hoặc để mở ứng dụng từ Màn hình chính.

Sử dụng chế độ chữ viết tay

 1. Đặt rô-to thành Chữ viết tay.

  Nếu tùy chọn Chữ viết tay không có trong rô-to, hãy đi tới Cài đặt  > Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Rô-to, sau đó thêm tùy chọn này.

 2. Để chọn loại ký tự (chữ thường, số, chữ hoa hoặc dấu câu), hãy vuốt lên hoặc xuống bằng ba ngón tay.

  Để nghe loại ký tự được chọn, hãy chạm bằng ba ngón tay.

 3. Viết ký tự trên màn hình bằng ngón tay của bạn.

  Bạn cũng có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Nhập ký tự thay thế (ví dụ: ký tự có trọng âm): Viết ký tự, sau đó vuốt lên hoặc xuống bằng hai ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy tiếng nhập của ký tự mình muốn.

  • Nhập dấu cách: Vuốt sang phải bằng hai ngón tay.

  • Đi tới một dòng mới: Vuốt sang phải bằng ba ngón tay.

  • Xóa ký tự trước: Vuốt sang trái bằng hai ngón tay.

 4. Để thoát khỏi chế độ chữ viết tay, hãy di hai ngón tay hoặc đặt rô-to sang cài đặt khác.

 

Nhập mật mã một cách im lặng bằng chế độ viết tay

 1. Trên màn hình mật mã, hãy đặt rô-to thành Chữ viết tay.

 2. Viết các ký tự của mật mã bằng ngón tay của bạn.

 

Chọn một mục trên Màn hình chính

 1. Trên Màn hình chính, hãy đặt rô-to thành Chữ viết tay.

 2. Bắt đầu viết tên của mục bằng ngón tay của bạn.

  Nếu có nhiều đề xuất phù hợp, hãy tiếp tục viết cho tới khi tên đó là duy nhất hay vuốt lên hoặc xuống bằng hai ngón tay để chọn từ các đề xuất hiện tại.

 

Điều hướng nhanh danh sách dài

 1. Chọn chỉ mục ở bên phải danh sách (ví dụ: bên cạnh danh sách Danh bạ của bạn hoặc trong Trình chọn mục VoiceOver).

 2. Đặt rô-to thành Chữ viết tay, sau đó sử dụng ngón tay của bạn để viết chữ cái bạn muốn điều hướng tới.

 • Chia sẻ bài viết