TRỢ NĂNG

Sử dụng các tính năng trợ năng bằng Siri trên iPhone

Tuấn An Tuấn An vào ngày 16/06/2019 0 Bình luận

Siri thường là cách dễ nhất để bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng với iPhone.

Với Siri, bạn có thể mở ứng dụng, bật hoặc tắt nhiều cài đặt hoặc sử dụng Siri cho những việc ứng dụng làm tốt nhất—hoạt động như trợ lý cá nhân thông minh của bạn.

Hỏi Siri. Nói điều gì đó như: “Turn on VoiceOver” hoặc “Turn off VoiceOver.”

Siri biết khi nào VoiceOver bật, do đó thường đọc nhiều thông tin lại cho bạn hơn những thông tin xuất hiện trên màn hình. Bạn cũng có thể sử dụng VoiceOver để đọc những gì Siri hiển thị trên màn hình.

 

Nhập thay vì nói với Siri

  1. Đi tới Cài đặt  > Cài đặt chung > Trợ năng > Siri, sau đó bật Nhập liệu vào Siri.

  2. Để thực hiện yêu cầu, hãy gọi Siri, sau đó tương tác với Siri bằng cách sử dụng trường văn bản và bàn phím.

Thay vì sử dụng Siri, bạn có thể sử dụng Khẩu lệnh để thực hiện cuộc gọi và điều khiển phát lại nhạc. Ví dụ: bạn có thể muốn sử dụng Khẩu lệnh nếu bạn không thể sử dụng Siri vì bạn không được kết nối vào Internet.

  • Chia sẻ bài viết