TRENDS

Đáp án các câu đố game Bắt Chữ

Admin Admin vào ngày 13/06/2014 8 Bình luận

Khi Flappy Bird đã hạ nhiệt, trò chơi “Bắt chữ” đang thế chân trở thành “cơn sốt” trên cộng đồng mạng.

Khi Flappy Bird đã hạ nhiệt, game đuổi hình bắt chữ đang thế chân trở thành “cơn sốt” trên cộng đồng mạng.
“Bắt chữ” mới chỉ rộ lên từ đầu tháng 6 song tới nay nhưng đã nhanh chóng thu hút giới trẻ, đặc biệt là những người sử dụng điện thoại thông minh. 

Sau đây, là đáp án cho 390 câu hỏi trong game Bắt Chữ, giúp các bạn qua những câu hỏi khi mà quá bế tắc nhé.

đáp án 288 game bắt chữ

Câu 288: Gián điệp

đáp án 120 game bắt chữ

Câu 120: Đỉnh cao

đáp án 265 game bắt chữ

Câu 265: Đầu mối

đáp án câu 220 game bắt chữ

Câu 220: Binh đoàn

đáp án 317 game bắt chữ

Câu 317: Tào lao

đáp án câu 73 game bắt chữ

Câu 73: Bút ký

đáp án câu 165 game bắt chữ

Câu 165: Vĩ tuyến

đáp án 144 game bắt chữ

Câu 144: Cửu tử nhất sinh

đáp án 182 game bắt chữ

Câu 182: Giải mã

đáp án cau 166 game bắt chữ

Câu 166: Nhị ca

đáp án câu 99 game bắt chữ

Câu 99: Rửa tiền

Đáp án câu 127 game bắt chữ

Câu 127: Hình bình hành

đáp án câu 111 game bắt chữ

Câu 111: Tấn công

đáp án câu 71 game bắt chữ

Câu 71: cơ bắp

đáp án câu 101 game bắt chữ

Câu 101: báo mộng

đáp án câu 148 game bắt chữ

Câu 148: nhà giáo

Đáp án câu hỏi 37 trong game bắt chữ là Nội gián

Câu 37: Nội gián

game bắt chữ câu 24

Câu 24: Xe tăng

đáp án câu 15 của game bắt chữ

Câu 15: Nhật Báo

Đáp án câu 60 game bắt chữ

Câu 60: Hài lòng

đáp án câu 115 game bắt chữ

Câu 115: Dài lưng tốn vải

Đáp án câu 81 game bắt chữ

Câu 81: Áo mưa

Đáp án câu 163 game bắt chữ

Câu 163: Cấm kỵ

Đáp án câu 46 game bắt chữ

Câu 46: Bỉ ổi

Đáp án câu 79 game bắt chữ

Câu 79: Bà mối

Đáp án câu 118 game bắt chữ

Câu 118: Cao kiến

Đáp án câu 160 game bắt chữ

Câu 160: Thắt nút cổ chai

Đáp án câu 59 game bắt chữ

Câu  59: Nhac cụ

Đáp án câu 147 game bắt chữ

Câu 147: Tiền đạo

Đáp án câu 84 game bắt chữ

Câu 84: Trâu mộng

Đáp án câu 109 game bắt chữ

Câu  109: Mạng di động

Đáp án câu 203 game bắt chữ

Câu 203: Giải thích

Đáp án câu 196 game bắt chữ

Câu 196: Nam châm

Đáp án câu 180 game bắt chữ

Câu 180: Bó chân bó tay

Đáp án câu 30 game bắt chữ

Câu 30: Kinh độ

Đáp án câu 170 game bắt chữ

Câu 170: Ba miệng một lời

Đáp án câu 102 game bắt chữ

Câu 102: Mã hóa

Đáp án câu 104 game bắt chữ

Câu 104: hòm công đức

Đáp án câu 85 game bắt chữCâu 85: Công giáo

Đáp án câu 28 game bắt chữ

Câu 28: hứng thú

Đáp án câu 138 game bắt chữ

Câu 138: ham hau

Đáp án câu 146 game bắt chữ

Câu 146: bắt cá hai tay

Đáp án câu 107 game bắt chữ

Câu 107: bi hài

đáp án câu 27 game bắt chữ

Câu 27: Tình trường

đáp án câu 161 game bắt chữ

Câu 161: Hoàng thất

đáp án câu 72 game bắt chữ

Câu 72: Bóng đá

Đáp án câu 164 game bắt chữ

Câu 164: đập hộp

đáp án 133 game bắt chữ

Câu 133: Yên bình

đáp án câu 140 game bắt chữ

Câu 140: Cân đẩu vân

đáp án câu 166 game bắt chữ

Câu 166: nhị ca

đáp án câu 99 game bắt chữ

Câu 99: rửa tiền

đáp án câu 127 game bắt chữ

Câu 127: hình bình hành

đáp án câu 111 game bắt chữ

Câu 111: tấn công

đáp án câu 71 game bắt chữ

Câu 71: cơ bắp

đáp án câu 101 game bắt chữ

Câu 101: Báo mộng

đáp án câu 148 game bắt chữ

Câu 148: nhà giáo

đáp án câu 100 game bắt chữ

Câu 100: ma cà rồng

đáp án câu 145 game bắt chữ

Câu 145: Vườn bách thú

đáp án câu 90 game bắt chữ

Câu 90: đê tiện

đáp án câu 160 game bắt chữ

Câu 160: nút thắt cổ chai

đáp án câu 93 game bắt chữ

Câu 93: kich thích

đáp án câu 94 game bắt chữ

Câu 94: đại tướng

đáp án câu 143 game bắt chữ

Câu 143: yêu sách

 

 

 

Khuentm

  • Chia sẻ bài viết