Mặc dù iOS 7 đã có rất nhiều cải tiến cùng nhiều tính năng mới, giao diện mới, nhưng nó vẫn mang lại một số vấn đề cho người sử dụng. FPT Shop đã tổng hợp lỗi iOS 7 mà người dùng thường gặp nhất và cách để có thể khắc phục được các lỗi này.

" data-react-helmet="true" />