Gã khổng lồ tìm kiếm Google đã không hề giấu diếm tham vọng đưa hệ điều hành Android thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ hiện nay, từ điện thoại, máy tính bảng, Chrome OS, Android Wear và giờ là Android TV.

" data-react-helmet="true" />