TIN KHUYẾN MÃI

Đặt Online LG OPTIMUS G PRO GIÁ SỐC

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<ul> <li><strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(34, 34, 34); font-family:consolas,lucida console,monospace; font-size:12px">Gi&aacute; chỉ </span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(34, 34, 34); font-family:consolas,lucida console,monospace; font-size:12px">8.750.000đ </span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(34, 34, 34); font-family:consolas,lucida console,monospace; font-size:12px">khi mua online</span></strong></li> <li><strong><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(34, 34, 34); font-family:consolas,lucida console,monospace; font-size:12px">Tặng bao da th&ocirc;ng minh ch&iacute;nh h&atilde;ng 1.000.000đ</span></strong></li> </ul>

Khuyến mại giảm giá

  • Chia sẻ bài viết