TIN KHUYẾN MÃI

Công cụ tự kiểm tra nguồn gốc Apple và hạn bảo hành

Admin Admin vào ngày 09/11/2015 0 Bình luận

Kiểm tra hàng Apple chính hãng: Đây cũng chính là công cụ để khách hàng có thể tự kiểm tra nguồn gốc/hạn bảo hành

1.  Kiểm tra hàng Apple chính hãng: Đây cũng chính là công cụ để khách hàng có thể tự kiểm tra nguồn gốc/hạn bảo hành 

  • Bước 1: vào trang web http://fptshop.com.vn, kéo xuống cuối trang và chọn “Kiểm tra hàng Apple chính hãng"

  • Bước 2: Điền IMEI máy của bạn đã mua tại hệ thống FPT Shop để có thông tin đầy đủ

 

2. Danh sách 60 FPT Shop chính thức được đăng tải lên trang chủ Apple toàn cầu:

  • Bước 3: Kết quả được thể hiện trên màn hình: 

 

 

 

  • Chia sẻ bài viết