TIN KHUYẾN MÃI

Chính sách đổi trả hàng trong 1 năm

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 7 Bình luận

Được áp dụng từ 01/07/2013

Chính sách đổi trả hàng trong 1 năm
  (Được áp dụng từ 01/07/2013)
 
Sản phẩm tham gia: tất cả ĐTDĐ và máy tính bảng mua tại FPT Shop (trừ sản phẩm  Apple). Sản phẩm mua trước ngày 01/07/2013 và còn hạn bảo hành vẫn được tham gia.

Nội dung chính sách đổi trả như sau :

1. Đổi trả trong 7 ngày
Trong 7 ngày đầu tiên sau khi mua sản phẩm, Quý khách hàng có thể đổi trả máy (bất kỳ) mà không phải mất chi phí khấu hao như trước đây, chỉ mất đi khoản thuế VAT (10%) trên giá trị máy mới hiện hành.
Trường hợp máy lỗi do nhà sản xuất: Quý khách hàng sẽ được đổi mới sản phẩm khác (không mất 10% VAT).
Ví dụ: Khách hàng mua máy trị giá 3.300.000 đồng = 3.000.000 đồng giá trị máy + 300.000 đồng (10% VAT). Sau 6 ngày, khách hàng muốn đổi máy khác đồng giá 3.300.000 đồng, khách hàng chỉ cần bù thêm khoản thuế 10% VAT = 300.000 đồng và không bù thêm khoản khấu hao nào.

2. Đổi trả trong 14 ngày
Quý khách hàng đổi máy từ tuần thứ 2, tức ngày thứ 8 đến hết ngày thứ 14, sẽ mất đi 20% giá trị máy, bao gồm 10% thuế VAT và 10% khấu hao. Chính sách này áp dụng cho cả máy đang sử dụng bình thường và máy bị lỗi do nhà sản xuất.

3. Đổi trả trong 30 ngày
Quý khách hàng đổi máy từ tuần thứ 3 và thứ 4, tức ngày thứ 15 đến hết ngày thứ 30, sẽ mất đi 30% giá trị máy, bao gồm 10% thuế VAT và 20% khấu hao. Chính sách này áp dụng cho cả máy đang sử dụng bình thường và máy bị lỗi do nhà sản xuất.

4. Đổi trả sau 30 ngày
Sau 30 ngày sử dụng máy, tức từ ngày thứ 31 đến hết ngày thứ 365, như sau:
  • Tính từ ngày thứ 31, khấu hao giá trị máy là 0.2%/1 ngày.
  • Công thức tính: Giá thu = giá bán máy mới (100%)*(70%- n%)
Trong đó: n là số ngày kể từ ngày thứ 31;  n% là % số ngày khấu hao sản phẩm, với n% =(0,2% * n)

Ví dụ 1, trường hợp khách hàng sử dụng máy sau 31 ngày:
Như vậy: n=1; n%=(0.2%*1)=0.2%; Giá thu = Giá máy mới (100%)*(70%-0.2%)
→ Giá thu = giá bán máy mới (100%) *68,8%

 Ví dụ 2, trường hợp khách hàng sử dụng máy sau 32 ngày:
Như vậy: n=2; n%=(0.2%*2)=0.4%; Giá thu = Giá máy mới (100%)*(70%-0.4%)
→ Giá thu = giá bán máy mới (100%) *68,6%
 
  • Chia sẻ bài viết