THỦ THUẬT - MẸO VẶT

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Admin Admin vào ngày 19/08/2017 360 Bình luận

Bài hướng dẫn sau đây FPT Shop sẽ giới thiệu cho mọi người các hàm cơ bản trong Excel 2017 giúp học tập và hệ thống hóa kiến thức một cách dễ dàng. Mời theo dõi.

Bài hướng dẫn sau đây FPT Shop sẽ giới thiệu cho mọi người các hàm cơ bản trong Excel 2017 giúp học tập và hệ thống hóa kiến thức một cách dễ dàng. Mời theo dõi.

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017 cho người mới bắt đầu

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm tính tổng SUM  

 

Ví dụ: Tính tổng các ô trong hàng từ A3 đến E3

cú pháp: =SUM(A3:E3)

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm SUM

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm nhân PRODUCT

 

Ví dụ: nhân các cá ô từ A3 đến F3 với nhau. Thay vì viết =A3*B3*C3*D3*E3 bạn có thể sử dụng = PRPDUCT(A3:F3)

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm PRODUCT

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm PRODUCT

 

Ngoài ra, để sử dụng các hàm tương tự cho các hàng trong cùng một cột người dùng chỉ việc đặt trong trỏ chuột hình dấu cộng ở cuối mỗi ô và kéo theo chiều từ trên xuống dưới của cột.

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm PRODUCT

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm tính tổng có điều kiện SUMIF

 

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

Range: là số ô được chọn, Criteria là điều kiện, Sum_range là các ô cần tính tổng

Ví dụ: = Sumif (B2:B5, “toán”, C2:C5) tính tổng số tiền đã đóng của lớp toán

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm SUMIF

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm điều kiện IF

 

Cú pháp: =IF(Biểu thức điều kiện; Giá trị 1, Giá trị 2)

Nếu biểu thức điều kiện đúng trả về giá trị 1, sai trả về giá trị 2

Ví dụ: =IF(A2>=5, “Đỗ”, “Trượt”)

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm IF

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm lọc giá trị LEFT

 

Cú pháp: =LEFT(Text,N)

Text là chuỗi hiển thị, N là số ký tự lấy tính từ bên trái qua (kể cả khoảng trắng)

Ví dụ: =LEFT(“FPTShopVN”,7) kết quả: FPTShop

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm AND

 

Cú pháp: = AND (Logic1, Logic2,... LogicN)

Hàm and tương tự như phép nhân, nếu một trong các số hạng là sai thì hàm trả về giá trị sai, ngược lại tất cả các số hạng đúng thì hàm trả về giá trị đúng. Các số hạng trong hàm and (logic1, logic2…) có thể là phép so sánh hoặc gán, các số hạng chứa giá trị null bị bỏ qua.

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm OR

 

Cú pháp = OR (Logic1, Logic2,... LogicN)

Hàm OR tương tự như phép cộng trong toán học, hàm trả về giá trị đúng nếu một trong các số hạng là đúng, hàm trả về giá trị sai nếu tất cả các số hạng đều sai.

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

 

Cú pháp: =AVERAGE(Number1, Number2…)

Hàm trả về giá trị trung bình của hai số Number1 và Number2

Ví dụ: tính giá trị trung bình của các ô từ A1 đến G1:  =AVERAGE(A1:G1)

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm AVERAGE

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm MIN, MAX

 

Cú pháp:

 =MIN(number1, number2… )

 =MAX(number1, number2…)

Ví dụ: =MAX(C1:D3) tính giá trị lớn nhất của các số trong các ô từ C1 đến D3.

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm tính số ngày thực hiện công việc NETWORKDAY

 

Cú pháp:

=NETWORKDAYS(giatri1, giatri2) trong đó giatri1, giatri2 là thời gian cụ thể ngày tháng năm

Ví dụ: =NETWORKDAYS(C4, D4)

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm NETWORKDAY

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm hiển thị thời gian và địa điểm NOW

 

Hàm NOW cho phép hiển thị ngày giờ chính xác của hệ thống.

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm NOW

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm nối ô CONCATENATE

 

Cú pháp:

 =CONCATENATE(Text1;Text2…)

Hàm cho phép người dùng nối thông tin giữa các ô với nhau thành 1 và đưa ra kết quả.

Ví dụ: =CONCATENATE(A3;B3;C3)

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm CONCATENATE

 

 1. Các hàm cơ bản trong excel 2017 - Hàm Vlookup

 

Cú pháp:

=VLOOKUP (n1, n2,n3,n4)

N1 chính là điều kiện tìm kiếm, n2 chính là vùng cần tìm kiếm, n3 là số cột cần tìm, n4 là kiểu tìm kiếm(0 tìm chính xác, 1 tìm tương đối)

Ví dụ: =VLOOKUP(A1,A4:B7,2,0)

 

Tổng hợp các hàm cơ bản trong excel 2017

Hình ảnh ví dụ minh họa các hàm cơ bản trong excel 2017: Hàm Vlookup

 

Như vậy bạn vừa xem bài giới thiệu danh sách một số phần mềm luyện gõ 10 ngón miễn phí được nhiều người sử dụng nhất. Theo dõi trang tin tức của FPT Shop để cập nhật các tin tức, thủ thuật và đánh giá mới nhất về công nghệ nhé.

 

Xem thêm: Giới thiệu danh sách ứng dụng báo thức hữu ích cho điện thoại Android

 

Minh Hieu

Source: Tổng hợp

 • Chia sẻ bài viết