THỦ THUẬT - MẸO VẶT

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10

Duyên Duyên vào ngày 16/02/2017 3 Bình luận

Với những người sử dụng Windows 10, khi máy tính gặp sự cố bạn hoàn toàn có thể sao lưu và khôi phục lại được tất cả những thiết lập trên Start Menu.

Với những người sử dụng Windows 10, khi máy tính gặp sự cố bạn hoàn toàn có thể sao lưu và khôi phục lại được tất cả những thiết lập trên Start Menu.

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10

 

Ưu điểm của Menu Start trên Windows 10 là có khả năng tùy biến rất cao. Theo đó, bên trái của Menu là những tính năng cài đặt, giữa là các ứng đụng dã cài đặt và ở bên phải là ô cửa sổ động Live Titles. Hiện nay, cơ sở dữ liệu của Menu Start của Windows 10 đã được lưu trong thư mục TileDataLayer nên người dùng hoàn toàn có thể khôi phục lại tất cả mọi thứ. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây :

 

Kích hoạt tài khoản Administrator :

 

Muốn tạo một bản sao lưu của Start Menu thì bạn cần phải sử dụng tài khoản Admin. Có thể đăng nhập vào máy tính dưới quyền Admin hoặc bật tài khoản Admin đã được tích hợp sẵn trong Windows 10 lần lượt theo các bước :

1. Nhấn Windows + X chọn Computer Management.

2. Mở rộng Local Users and Groups

3. Chọn Users

4. Click đúp chuột vào Administrator

Cửa sổ hiện ra bạn bỏ chọn phần Account is disabled để bật tài khoản Admin

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 2

 

5. Tích Apply và chọn OK


Làm thế nào để sao lưu các thiết lập của Start Menu

 

Sau khi đã bật tài khoản Admin, bạn đã có thể tạo một bản sao lưu các thiết lập Start Menu bằng cách :

1. Mở File Explorer

2. Chọn View

3. Tích chọn vào Hidden Items để hiển thị tất cả các tập tin đã bị ẩn.

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 3

 

4. Truy cập vào đường dẫn C:\Users\YOUR-ACCOUNT-NAME\AppData\Local\TileDataLayer và trong phần YOUR-ACCOUNT-NAME thì thay bằng tên tài khoản có chứa các thiết lập Start Menu mà bạn muốn sao lưu.

5. Click chuột phải vào tư mục Database và chọn Copy.

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 4

 

6. Sau đó chọn thư mục mà bạn muốn lưu lại bản sao này rồi Paste hoặc Ctrl + V

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 5

 

Làm thế nào để khôi phục lại các thiết lập Start Menu

 

Muốn khôi phục lại thiết lập Start Menu thì bạn làm theo các bước sau :

1. Mở File Explorer

2. Chọn View

3. Tích chọn Hidden Items để hiện những tập tin ẩn

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 6

 

4. Truy cập URL C:\Users\YOUR-ACCOUNT-NAME\AppData\Local\TileDataLayer
trong YOUR-ACCOUNT-NAME thay bằng tên tài khoản mà bạn muốn thiết lập.

5. Click chuột phải vào thư mục Database rồi chọn Rename

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 7

 

6. Đổi tên thư mục thành Database.bak

7. Mở thư mục mà bạn tạo một bản sao lưu ở bước 2

8. Click chuột phải vào thư mục Database, chọn Copy

9. Trở về thư mục chứa file Database.bak

10.  Paste thư mục Database vào

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 8

 

11. Logout khỏi tài khoản Admin và đăng nhập bằng tài khoản người dùng.

Còn nếu ban muốn xóa thiết lập Start Menu cũ thì truy cập vào đường dẫn chứa file Database.bak và xóa nó đi là ok.

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 9

 

Nếu bạn muốn tắt quyền Admin thì hãy làm theo các bước như phần hướng dẫn kích hoạt, nhưng tích chọn Account is disabled để tắt nhé.​

 

Mẹo sao lưu và khôi phục thiết lập Start Menu của Windows 10 10

 


Tổng kết

Như vậy là bạn đã tạo được một bản sao lưu Start Menu trên Windows 10 cho máy tính của mình rồi. Trong trường hợp bạn thực hiện các thay đổi mới trên Menu thì phải tạo một bản sao lưu mới nhé. Chúc các bạn thành công !

Duyên

Nguồn : windowscentral.com

  • Chia sẻ bài viết