THỦ THUẬT - MẸO VẶT

Kích hoạt miễn phí Microsoft Office 2016 Professional Plus chưa đến 10 phút

Admin Admin vào ngày 24/03/2017 56 Bình luận

Bạn sẽ chỉ mất 10 phút để có thể kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus mới nhất hiện nay bằng hình thức Active By Phone.

Siêu đơn giản và nhanh chóng, bạn sẽ chỉ mất 10 phút để có thể kích hoạt  Microsoft Office 2016 Professional Plus mới nhất hiện nay bằng hình thức Active By Phone.


Microsoft Office 2016 Professional Plus sẽ có một số điểm hấp dẫn như sau:

 

  • Tell Me là một công cụ mới, giúp chúng ta tìm kiếm nhanh một tính năng nào đó trong trường hợp không nhớ phải bấm vào đâu, chẳng hạn làm thế nào để tô đậm chữ, in nghiêng, tăng kích cỡ lùi dòng, cách dòng văn bản...
  • Tính năng Sway mới cho phép tạo slide thuyết trình siêu nhanh
  • Ảnh chèn vào thông minh hơn, có thể tự động xoay chiều
  • Đọc được tài liệu cũ, có thể dùng để mở lại các file văn bản cũ nhưng vẫn còn lưu trữ


Tải về, cài đặt và tiến hành theo hướng dẫn:


Đầu tiên, cài đặt Microsoft Office 2016 Pro, sau đó tắt đi - Nếu đã cài, tiến hành bước kế.

 

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus


Ở mục Start tìm kiếm của Windows, gõ Notepad, sau đó mở lên và copy đoạn chữ bên dưới vào file Notepad:

 

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit forum [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://fptshop.com.vn"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause

 

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

 

Save lại file Notepad ở trên với tên "active.cmd"

 

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus


Tiếp đến, chuột phải trên file "active.cmd", chọn Run as Admin.

 

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

 

Cuối cùng, mở Office và cùng kiểm chứng, mọi thứ đã được hoàn thành

 

Mời kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus

 

Active như thế này liệu có an toàn?

 

Đây là hình thức active by phone, một hình thức hợp pháp, nhận key bản quyền có thời hạn sử dụng 6 tháng 1 lần, sau 6 tháng sẽ phải làm cách tương tự. 

 

Xem thêm:

-  Sau Windows Vista, Office 2007 sắp bị Microsoft khai tử vào cuối năm nay

- Thanh TouchBar của Macbook Pro 2016 hiển thị ứng dụng Microsoft Office như thế nào?

DLQ 

Theo Internet

  • Chia sẻ bài viết