QUYỀN RIÊNG TƯ

Đặt các ứng dụng biết vị trí của bạn trên iPhone

Tuấn An Tuấn An vào ngày 10/06/2019 0 Bình luận

Với Dịch vụ định vị, bạn có thể lựa chọn những ứng dụng dựa trên vị trí (như Lời nhắc, Bản đồ, Camera và Wallet) có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cho biết vị trí của bạn.

Vị trí gần đúng của bạn được xác định bằng thông tin sẵn có trong dữ liệu mạng điện thoại di động, mạng Wi-Fi cục bộ (nếu bạn đã bật Wi-Fi) và GPS (nếu có). Dữ liệu vị trí do Apple thu thập có hình thức không xác định danh tính của bạn. Khi một ứng dụng đang sử dụng Dịch vụ định vị, biểu tượng Dịch vụ định vị xuất hiện trên thanh trạng thái.

 

Bật Dịch vụ định vị

Nếu bạn không bật Dịch vụ định vị khi thiết lập iPhone lần đầu, hãy đi tới Cài đặt  > Bảo mật > Dịch vụ định vị, sau đó bật Dịch vụ định vị.

 

Tắt Dịch vụ định vị

Đi tới Cài đặt  > Bảo mật > Dịch vụ định vị, sau đó chọn từ các tùy chọn để tắt Dịch vụ định vị đối với một số ứng dụng và dịch vụ hoặc tất cả chúng.

Nếu bạn tắt Dịch vụ định vị, bạn sẽ được yêu cầu bật lại vào lần tiếp theo khi một ứng dụng hoặc dịch vụ cố gắng sử dụng tính năng này.

Xem lại điều khoản và chính sách bảo mật cho từng ứng dụng của bên thứ ba để hiểu cách ứng dụng sử dụng dữ liệu đang yêu cầu. 

 

Thay đổi cài đặt Dịch vụ định vị cho dịch vụ hệ thống

Một số dịch vụ hệ thống, chẳng hạn như gợi ý dựa trên vị trí và quảng cáo dựa trên vị trí, sử dụng Dịch vụ định vị.

Để xem trạng thái của mỗi dịch vụ, để bật hoặc tắt Dịch vụ định vị cho từng dịch vụ hoặc để hiển thị biểu tượng Dịch vụ định vịtrên thanh trạng thái khi các dịch vụ hệ thống đã bật sử dụng vị trí của bạn, hãy đi tới Cài đặt  > Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị > Dịch vụ hệ thống.

 

Xóa vị trí quan trọng

Ứng dụng Bản đồ theo dõi các địa điểm bạn ghé thăm gần đây cũng như thời gian và tần suất bạn ghé thăm những nơi đó. Bản đồ sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa như định tuyến giao thông dự báo. Bạn có thể xóa thông tin này.

  1. Đi tới Cài đặt  > Bảo mật > Dịch vụ định vị > Dịch vụ hệ thống > Vị trí quan trọng.

  2. Thực hiện một trong các tác vụ sau:

    • Xóa một vị trí: Chạm vào vị trí đó, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào nút Xóa.

    • Xóa tất cả vị trí: Chạm vào Xóa lịch sử. Nếu bạn đã đăng nhập vào iCloud, tác vụ này sẽ xóa tất cả vị trí quan trọng của bạn trên mọi thiết bị được đăng nhập bằng cùng một ID Apple.

  • Chia sẻ bài viết