MAIL

Gắn cờ và lọc các email trong ứng dụng Mail trên iPhone

HN HN vào ngày 04/01/2019 4 Bình luận

Trong ứng dụng Mail, bạn có thể gắn cờ và lọc các email của mình.

Gắn cờ email

Email bạn gắn cờ sẽ vẫn còn nguyên trong Hộp thư đến của bạn, đồng thời cũng xuất hiện trong hộp thư Đã gắn cờ để giúp bạn dễ dàng tìm thấy hơn sau này.

Chạm vào nút nút Đánh dấu email email trong khi đọc email.

Để thay đổi màu hoặc hình dạng của biểu tượng thư được gắn cờ, hãy đi tới Cài đặt  > Mail > Kiểu cờ. Để xem hộp thư Đã gắn cờ, chạm vào Sửa ở đầu danh sách Hộp thư, sau đó chạm vào Đã gắn cờ.

Gắn cờ email từ VIP của bạn

Thêm những người quan trọng vào danh sách VIP của bạn, để tất cả các email của họ đều xuất hiện trong hộp thư VIP.

1. Khi đang xem email, hãy chạm vào Chi tiết.

Nếu bạn không thấy Chi tiết, hãy chạm vào Ẩn để hiển thị email đó.

2. Chạm vào tên người gửi để hiển thị thông tin liên hệ, sau đó chạm vào Thêm vào VIP.

Để thay đổi cách những thông báo email từ VIP của bạn xuất hiện, hãy đi tới Cài đặt  > Thông báo > Mail > VIP. Bạn có thể chọn âm thanh cảnh báo, biểu tượng và kiểu biểu trưng cho các thông báo email từ VIP.

*Yêu cầu Siri. Nói điều gì đó tương tự như: “Any new mail from Nanditha today?”

Nhận thông báo về thư trả lời cho một email

Bạn có thể tạo các thông báo thư khi đọc hoặc soạn email.

- Khi đang đọc email: Chạm vào nút nút Đánh dấu email email, sau đó chạm vào Thông báo cho tôi.

- Khi đang soạn email: Chạm vào trường Chủ đề, chạm vào nút nút Thông báo cho tôi cho tôi trong trường Chủ đề, sau đó chạm vào Thông báo cho tôi.

Để thay đổi cách thông báo xuất hiện, hãy đi tới Cài đặt  > Thông báo > Mail > Thông báo luồng.

*Mẹo: Bạn có thể cài đặt thông báo nhận email trong các hộp thư ưa thích hoặc email từ những người quan trọng của bạn. Đi tới Cài đặt  > Thông báo > Mail.

Quản lý thư rác

Chạm vào nút nút Đánh dấu email email trong khi bạn đang đọc email, sau đó chạm vào Di chuyển vào Thư rác để gửi email đó tới thư mục Thư rác.

*Mẹo: Nếu bạn vô tình di chuyển một email không mong muốn, hãy lắc ngay iPhone để hoàn tác.

Lọc các email

Chạm vào nút nút Lọc email ở góc dưới cùng bên trái để ẩn các email không khớp với bộ lọc hiện tại. Chạm lại để tắt bộ lọc.

Để thiết lập bộ lọc, chạm vào nút nút Lọc email để bật tính năng lọc, sau đó chạm vào “Lọc theo”. Bạn có thể lọc theo trạng thái đọc hoặc gắn cờ, theo email được gửi cho bạn, email từ VIP và các tiêu chí khác.

  • Chia sẻ bài viết