ITUNES STORE

Tải nhạc, phim, chương trình TV và các nội dung khác trong iTunes Store trên iPad

Tuấn An Tuấn An vào ngày 01/07/2019 0 Bình luận

Sử dụng ứng dụng iTunes Store để thêm nhạc, phim, chương trình TV và nhạc chuông vào iPad. Bạn thậm chí có thể thuê các phim nhất định ở một số vùng.

Hỏi Siri. Nói điều gì đó như: “Look for kids’ shows in iTunes” hoặc “Buy the latest season of Game of Thrones.”

Ghi chú: Bạn cần có kết nối Internet và ID Apple để sử dụng iTunes Store. iTunes Store không có sẵn ở tất cả các vùng.

 

Đăng nhập bằng ID Apple của bạn

Để thực hiện hầu hết các công việc trong iTunes Store, bạn cần đăng nhập bằng ID Apple của mình.

 1. Trong iTunes Store, hãy cuộn xuống dưới cùng, sau đó chạm vào Đăng nhập.

 2. Nhập ID Apple và mật khẩu của bạn. Nếu bạn không có ID Apple, bạn có thể tạo một tài khoản.

 

Tìm nhạc, phim, chương trình TV, v.v.

 1. Chạm vào bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

  • Nhạc, Phim, Chương trình TV, Bảng xếp hạng hoặc Genius: Duyệt theo danh mục. Để tinh chỉnh quá trình duyệt của bạn, hãy chạm vào Thể loại ở đầu màn hình.

  • Tìm kiếm: Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm, sau đó chạm vào Tìm kiếm trên bàn phím.

 2. Để lấy thêm thông tin về một mục, hãy chạm vào mục đó. Bạn có thể xem trước bài hát và âm báo, xem đoạn phim giới thiệu cho phim và chương trình TV hoặc thực hiện một trong các tác vụ sau đây:

  • Chia sẻ hoặc tặng mục dưới dạng quà tặng: Chạm vào nút Chia sẻ, sau đó chọn một tùy chọn chia sẻ hoặc chạm vào Quà tặng.

  • Thêm vào Danh sách mơ ước của bạn: Chạm vào nút Chia sẻ, sau đó chạm vào Thêm vào Danh sách mơ ước. Để xem Danh sách mơ ước của bạn, chạm vào nút Danh sách mục, sau đó chạm vào Danh sách mơ ước.

Hỏi Siri. Khi bạn nghe thấy nhạc đang phát ở xung quanh, hãy nói điều gì đó như: “What song is playing?”

Siri cho bạn biết tên và nghệ sĩ và gắn thẻ bài hát. Để xem danh sách các bài hát được gắn thẻ của bạn trong iTunes Store, chạm vào nút Danh sách mục, sau đó chạm vào Siri.

 

Mua và tải về nội dung

 1. Để mua một mục, hãy chạm vào giá của mục đó, sau đó chạm vào Mua. Nếu mục đó miễn phí, chạm vào Nhận.

  Nếu bạn thấy nút Tải về thay vì giá, điều đó có nghĩa là bạn đã mua mục đó và bạn có thể tải về lại miễn phí.

 2. Để xem tiến trình tải về, hãy chạm vào Tải về ở cuối màn hình.

 

Thuê phim

Khi bạn thuê một phim, bạn có 30 ngày để bắt đầu xem phim. Sau khi bắt đầu xem phim, bạn có thể phát phim bao nhiêu lần tùy thích trong 48 giờ, sau đó thời gian thuê sẽ kết thúc. Khi hết thời gian thuê, phim bị xóa.

 1. Để xem liệu có bộ phim nào để thuê không, hãy tìm nút Thuê.

 2. Chạm vào giá thuê phim, sau đó chạm vào Thuê.

 3. Truyền phát phim đến iPad hoặc tải phim về để phát khi bạn ngoại tuyến.

 4. Để bắt đầu hoặc tiếp tục bộ phim trên thiết bị iOS khác (iOS 10.3 trở lên), Apple TV (tvOS 10.3 trở lên) hoặc Mac (với iTunes 12.6 trở lên), đảm bảo bạn đã đăng nhập vào iTunes Store bằng cùng ID Apple trên mỗi thiết bị.

 

Quy đổi hoặc tặng thẻ quà tặng App Store & iTunes

 1. Chạm vào Nhạc, sau đó cuộn xuống dưới cùng.

 2. Chạm vào Quy đổi hoặc Gửi quà.

 • Chia sẻ bài viết