DOWNLOAD

WebMD for iPad: ứng dụng chuẩn đoán triệu trứng bệnh

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">WebMD gi&uacute;p bạn đưa ra quyết định v&agrave; những phương ph&aacute;p cải thiện sức khỏe mọi l&uacute;c, mọi nơi ngay tr&ecirc;n thiết bị di động của bạn. WebMD cung cấp cho bạn 24/7 th&ocirc;ng tin y tế di động v&agrave; Checker WebMD c&ocirc;ng cụ hỗ trợ những triệu chứng. Ngo&agrave;i ra WebMD c&ograve;n cung cấp cho bạn Thuốc v&agrave; phương ph&aacute;p điều trị, th&ocirc;ng tin cấp cứu v&agrave; bảng liệt k&ecirc; c&aacute;c trung t&acirc;m y tế gần nhất. WebMD cho ph&eacute;p thiết bị của bạn sử dụng v&agrave; truy cập những th&ocirc;ng tin m&agrave; kh&ocirc;ng cần kết nối Internet</p>

WebMD giúp bạn đưa ra quyết định và những phương pháp cải thiện sức khỏe mọi lúc, mọi nơi ngay trên thiết bị di động của bạn. WebMD cung cấp cho bạn 24/7 thông tin y tế di động và Checker WebMD công cụ hỗ trợ những triệu chứng. Ngoài ra WebMD còn cung cấp cho bạn Thuốc và phương pháp điều trị, thông tin cấp cứu và bảng liệt kê các trung tâm y tế gần nhất. WebMD cho phép thiết bị của bạn sử dụng và truy cập những thông tin mà không cần kết nối Internet.

Những tính năng:

• WebMD Triệu chứng Checker: chọn các triệu chứng của bạn , và tìm hiểu về những nguyên nhân gây ra.

• Hỗ trợ Essentials: cho những hướng dẫn hữu ích của bạn cho trường hợp khẩn cấp y tế. Từ côn trùng đốt, hay gãy xương, tai nạn….

• Điều kiện: Tìm thông tin thu nhận y tế về điều kiện liên quan đến bạn và tìm hiểu thêm về nguyên nhân , điều trị, và các triệu chứng liên quan.

• Thuốc & Phương pháp điều trị: Cơ sở dữ liệu rộng lớn của chúng tôi để biết thông tin về Ma túy , bổ sung , và vitamin . Truy cập nội dung như Sử dụng , tác dụng phụ , cảnh báo , và nhiều hơn nữa .

• Công cụ nhận dạng thuốc viên tránh thai: Xác định thuốc theo toa và các loại thuốc mua theo hình dạng viên thuốc , màu sắc, và điểm nổi bật .

• Các bảng liệt kê Y tế địa phương: Tìm bác sĩ gần nhất , bệnh viện, nhà thuốc và dựa trên vị trí hiện tại của bạn hoặc tìm kiếm theo thành phố , tiểu bang hoặc quốc gia.

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết