DOWNLOAD

Viral Floating YouTube Popup: Ứng dụng hỗ trợ bật nhiều cửa sổ video cùng lúc

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">C&aacute;i t&ecirc;n n&oacute;i l&ecirc;n tất cả, ứng dụng Viral Floating YouTube Popup cho ph&eacute;p bạn thực hiện xem những Video youtube tr&ecirc;n bất k&igrave; ứng dụng kh&aacute;c. Bạn c&oacute; thể xem video v&agrave; gửi tin nhắn văn bản, email hoặc duyệt web c&ugrave;ng l&uacute;c. Thậm ch&iacute; nếu bị của bạn đủ mạnh, bạn c&oacute; thể xem nhiều video c&ugrave;ng l&uacute;c.&nbsp;</p>

Cái tên nói lên tất cả, ứng dụng Viral Floating YouTube Popup cho phép bạn thực hiện xem những Video youtube trên bất kì ứng dụng khác. Bạn có thể xem video và gửi tin nhắn văn bản, email hoặc duyệt web cùng lúc. Thậm chí nếu bị của bạn đủ mạnh, bạn có thể xem nhiều video cùng lúc.

Viral Floating YouTube Popup cũng có thể thay thế ứng dụng Youtube với những tính năng thú vị: kết nối với tài khoản Youtube của bạn, cho phép bạn trả lời trực tiếp nhận xét người dùng Youtobe hay quản lý tài khoản Youtube.

Những tính năng:

  • Hỗ trợ ChromeCast, nổi phụ đề hoặc thông tin mỗi video
  • Kết nối với tài khoản You tube (truy cập để xem sau đó, danh sách….)
  • Có thể thay đổi kích thước Pop-up.
  • Chơi video từ bộ sưu tập video lưu trên thiết bị của bạn
  • Có thể chạy nhiều cửa sổ cùng lúc
  • Thay đổi độ phân giải từ 144p lên đến 720p
  • Giao diện tùy biên cao với nhiều cài đặt và lựa chọn. 

Link tải: Android

  • Chia sẻ bài viết