DOWNLOAD

Viber nâng cấp tính năng Viber cho Windows Phone 8

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Thật tuyệt vời khi vừa h&ocirc;m qua những người sử dụng smartphone chạy hệ điều h&agrave;nh Windows Phone 8 đ&atilde; c&oacute; phi&ecirc;n bản Viber mới, với cập nhật những t&iacute;nh năng mới trong đ&oacute; c&oacute; Viber Out, t&iacute;nh năng được những người sử dụng Windows Phone 8 rất mong đợi.</p>

Thật tuyệt vời khi vừa hôm qua những người sử dụng smartphone chạy hệ điều hành Windows Phone 8 đã có phiên bản Viber mới, với cập nhật những tính năng mới trong đó có Viber Out, tính năng được những người sử dụng Windows Phone 8 rất mong đợi.

Viber out một tính năng hoàn toàn mới trên Viber cho phép bạn thực hiện cuộc gọi miễn phí cho bất kì ai kể cả những người không có tài khoản Viber, có thể gọi cho điện thoại di động hoặc điện thoại cố định. Chi phí sẽ phụ thuộc vào quốc gia mà bạn sẽ gọi, tuy nhiên sẽ không quá cao.

Link tải: Windows Phone Store

  • Chia sẻ bài viết