DOWNLOAD

USB Disk: Ứng dụng quản lý tập tin trên Iphone/Ipad

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">USB Disk l&agrave; ứng dụng cho ph&eacute;p bạn lưu trữ v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;c t&agrave;i liệu tr&ecirc;n Iphone v&agrave; Ipad của bạn. Với giao diện đơn giản trực quan, người d&ugrave;ng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng truy cập v&agrave; quan l&yacute; t&agrave;i liệu. Bạn chỉ cần k&eacute;o v&agrave; thả c&aacute;c tập tin trong Itunes để chuyển qua Iphone/Ipad, sau đ&oacute; bạn c&oacute; thể xem ch&uacute;ng bất k&igrave; khi n&agrave;o!</p>

USB Disk là ứng dụng cho phép bạn lưu trữ và quản lý các tài liệu trên Iphone và Ipad của bạn. Với giao diện đơn giản trực quan, người dùng có thể dễ dàng truy cập và quan lý tài liệu. Bạn chỉ cần kéo và thả các tập tin trong Itunes để chuyển qua Iphone/Ipad, sau đó bạn có thể xem chúng bất kì khi nào!

 

Những tính năng:

  • Mở và tạo các file Zip
  • Hỗ trợ duyệt file Dropbox, Google Driver, SkyDriver
  • Chỉnh sử các tệp tin văn bản nhỏ
  • Bảo vệ và mã hóa tập tin
  • Xem và tải file đính kèm Email
  • Xem tập tin toàn màn hình
  • Bảo vệ và mã hóa tập tin
  • Hỗ trợ các tập tin: PDF, MS Office, Iwork, Mp3, m4v,hình ảnh…..

Link tải: IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết