DOWNLOAD

Ứng dụng tuyệt vời thay thế dạnh bạ của Iphone Addappt

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

Addappt là ứng dụng tuyệt vời để thay thế ứng dụng danh bạ của Iphone. Được cung cấp những tính năng mạnh mẽ, Addappt cho phép bạn nhanh chóng thêm mới địa chỉ và đồng bộ với dạnh bạ của Iphone.

Addappt là ứng dụng tuyệt vời để thay thế ứng dụng danh bạ của Iphone. Được cung cấp những tính năng mạnh mẽ, Addappt cho phép bạn nhanh chóng thêm mới địa chỉ và đồng bộ với dạnh bạ của Iphone.

>>> Tham khảo sản phẩm mới nhất của Apple iPhone 6iPhone 6 Plus 

 

Bạn có thể thay đổi thông tin liên lạc của bạn và những thông tin này sẽ được cập nhật trên tất cả những tất cả danh bạ của mọi người có sử dụng ứng dụng

 

Những tính năng:

  1. Ngay lập tức có thể cập nhật vào danh sách gốc của điện thoại của bạn
  2. Đính kèm nhiều hình ảnh có thể dễ dàng gửi qua Email
  3. Tạo, chỉnh sửa và xóa các tin nhắn nhóm
  4. Cập nhật giờ địa phương cho bất kì liên lạc trong sổ địa chỉ
  5. Mở ứng dụng và chỉ cần lắc điện thoại, ứng dụng sẽ tự động gọi đến số liên lạc yêu thích

  • Chia sẻ bài viết