DOWNLOAD

Ứng dụng hay: Where is my Perry - Dẫn đường xuống lòng đất

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p>Nếu bạn đ&atilde; từng xem phim hoạt h&igrave;nh Phineas and Ferb th&igrave; nh&acirc;n vật Perry v&agrave; c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của Ferd &ldquo;Where is my Perry&rdquo; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn ngạc nhi&ecirc;n. Trong tr&ograve; chơi, bạn gi&uacute;p Perry tiến h&agrave;nh nhiệm vụ. Nhưng c&oacute; rắc rối ở b&ecirc;n ống dẫn xuống. Do vậy bạn phải t&igrave;m c&aacute;ch khai th&ocirc;ng con đường dẫn đến trụ sở b&iacute; mật.</p>

Where is my Perry

 

 

Nếu bạn đã từng xem phim hoạt hình Phineas and Ferb thì nhân vật Perry và câu nói nổi tiếng của Ferd “Where is my Perry” sẽ không làm bạn ngạc nhiên. Trong trò chơi, bạn giúp Perry tiến hành nhiệm vụ. Nhưng có rắc rối ở bên ống dẫn xuống. Do vậy bạn phải tìm cách khai thông con đường dẫn đến trụ sở bí mật.

Bạn sẽ được trang bị các tia lade có màu đỏ, màu xanh và một vật liệt để chặn đường ống nước. Tia laze màu đỏ làm cho nước bốc hơi và bay lên còn tia laze màu xanh làm cho nước bị đóng bằng trong 2s nhưng sau đó sẽ chảy mạnh hơn. Trong trò chơi sẽ xuất hiện 3 chú lùn. Bạn phải cố gắng dẫn nước để tiêu diệt được 3 con. Bạn có thể dùng nước thường hoặc hơi nước để tiêu diệt chúng.

Có 15 câu đố trong phiên bản miễn phí và 200 câu đố trong bản đầy đủ bao gồm Tiến sĩ Doofenshmirtz và những phát minh điên rồ của hắn.

Các tính năng chính trong phiên bản đầy đủ:

 

 

  • Tính năng đồ họa sống động và các đoạn ban đầu với sự tham gia Perry, Monogram, Doofenshmirtz, Carl, Peter Panda, Pinky Chihuahua, và nhiều hơn nữa.
  • Khám phá các mục tối mật để mở khóa cấp độ tiền thưởng, tìm ra người bạn thời thơ ấu cua Doofenshmirtz, Balloony!

Download: iOS, Android

Where-is-my-Perry-itunes-ios-android-game
Where-is-my-Perry-itunes-ios-android-game
Where-is-my-Perry-itunes-ios-android-game
Where-is-my-Perry-itunes-ios-android-game
Where-is-my-Perry-itunes-ios-android-game
Thông tin tham khảo: các ứng dụng hay cho iPadgame hay cho iPad 4
  • Chia sẻ bài viết