DOWNLOAD

Trials Frontier: Đường đua mạo hiểm

Admin Admin vào ngày 23/05/2014 0 Bình luận

<p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y h&ocirc;m qua tựa game vượt địa h&igrave;nh nổi tiếng Trials Frontier đ&atilde; được Ubisoft đưa l&ecirc;n kệ h&agrave;ng Appstore, trong thời gian sắp tới sẽ ra mắt tr&ecirc;n Google Play. Trước khi ph&aacute;t h&agrave;nh Trials Frontier đ&atilde; được ph&aacute;t h&agrave;nh bản giới hạn v&agrave; đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng ngo&agrave;i mong đợi, nổi bật với những pha mạo hiểm c&ugrave;ng với chiếc moto của m&igrave;nh, người chơi sẽ được đua, ph&ocirc; diễn những pha nh&agrave;o lộn nguy hiểm v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn.</p>

Ngày hôm qua tựa game vượt địa hình nổi tiếng Trials Frontier đã được Ubisoft đưa lên kệ hàng Appstore, trong thời gian sắp tới sẽ ra mắt trên Google Play. Trước khi phát hành Trials Frontier đã được phát hành bản giới hạn và đạt được những thành công ngoài mong đợi, nổi bật với những pha mạo hiểm cùng với chiếc moto của mình, người chơi sẽ được đua, phô diễn những pha nhào lộn nguy hiểm vô cùng hấp dẫn.

Ngoài ra người chơi có thể sử dụng những vật phẩm thu được để nâng cấp và mở khóa cho những chiếc xe của mình.  Với đồ họa 3D đẹp mắt cùng nhạc nền Rock đi kèm người chơi sẽ thực sự thõa mãn với nhưng pha hành động vô mạo hiểm vô cùng hấp dẫn. Ngoài ra bạn có thể cạnh tranh với bạn bè và những người chơi khác thông qua chế độ chơi Multiplayer. Link tải:IOS

Ứng dụng tham khảo: fecebook

  • Chia sẻ bài viết